Det får dit barn hos Skolen Fri

Har du et barn, som ikke trives blandt de traditionelle rammer, og som har specifikke læringsbehov? Så vil du opleve, at Skolen Fri er stedet, hvor der er plads til forskellighed, frilæring og fokus på det enkelte barn. Skolen Fri er et tilbud, der rummer et væld af gode tiltag og fordele for både lærere og elever – og så findes det ikke i samme omfang andre steder i Danmark. Hos Skolen Fri er fokus på barnets trivsel og læring, derfor fokuserer vores undervisning på frilæring og lystbetonet læring. Desuden er der hos os en tydelig, genkendelig struktur i undervisningens opbygning og børnene får lektioner samme tidspunkt alle hverdage. Vi er desuden medlem hos BØRNS VILKÅR for at optimere vores tilbud og børnenes trivsel. 

Lærere

Undervisning

Krav fra kommuner

Online platform

Pris pr. barn pr. måned: 1.700 kr. (Mulighed for 20% i søskenderabat).

Det betyder at hvis man fx har to børn i Skolen Fri er prisen 1.700 kr. for første barn og 1.360 kr. for andet barn, dvs. 3.060 kr. i alt pr. måned for at have to børn i Skolen Fri.

Børn i 0. klasse koster 850 kr. (har halvt så mange lektioner).

Mulighed for gratis og uforpligtende prøveuge.

Ingen bindingsperiode.

Prisen er tilsvarende prisen for en friskoleplads.

Adgang til online portaler

Alle elever hos Skolen Fri får adgang til en række online læringsportaler. Efter prøveugen får alle børn adgang til Alinea, Restudy og Ordbogen.com. Desuden har lærerne mulighed for at bruge disse spændende læringsportaler; Forlaget Kluddermor, Leg og Lektie osv.

Alinea er Danmarks største forlag inden for læremidler til den danske grundskole. Danmarks bedste og mest varierede udvalg af læremidler. Alineas digitale portefølje er udviklet i samarbejde med lærere og elever og tager udgangspunkt i hverdagen. Der er fængslende frilæsning, motiverende træning og onlineprøver samt fagportaler med flotte og vedkommende forløb, som fanger børnene. Der er rig mulighed for differentiering, så alle børn tilgodeses og rykker sig fagligt, og indholdet opdateres løbende, så der altid er aktuelt materiale til undervisningen.

Ordbogen.com har samlet alle dine ordbøger på ét sted. Og de vejer ikke mere end din smartphone, tablet eller bærbare computer – de er nemlig digitale og fungerer på alle dine enheder. Ordbogen.com har over 135 ordbøger, fra børneordbøger til tekniske opslagsværker, på over 40 sprog. Ordbogen.com’s digitale ordbøger vokser hele tiden og er altid opdaterede. Vi tilføjer nemlig dagligt nye ord og oversættelser.

Forlaget Kluddermor udvikler undervisningsmaterialer ud fra filosofien, “travle hænder giver travle hjerner”. Hos Kluddermor tror man på, at barnet lærer bedst ved at være aktivt og personligt involveret i egen læreproces. Hos Forlaget finder du et væld af klemmeopgaver, velcrotavler, kopiark, læringsspil, drejebøger, modellérplader og pusleord mm. Alle med det formål at gøre barnet til aktiv deltager i egen læseudvikling.​ Hos Forlaget Kluddermor er der særlig fokus på barnets læseproces, og til dette formål er der udviklet “Kluddermors 12 Læseværksteder”. Det er lærerne som har adgang til Kluddermor og bruger det i undervisningen.

TxtAnalyser er et sprogværktøj, der kan korrigere stavefejl og grammatiske fejl i realtid. TxtAnalyser kan også måle og føre statistik over skriftlige udvikling og kompetencer. TxtAnalyser hjælper med korrekt retskrivning og grammatik. Elever finder selv og forstår egne fejl, hvilket øger tekstkvaliteten. TxtAnalyser analyserer og understreger tekster for grammatik- og stavefejl og tilbyder huskeregler og forklarende videoer til, hvordan man selv kan tilrette dem. Alt dette foregår i realtid, mens den lærende befinder sig i en læringstilstand. Undersøgsfunktionen giver eleven et overblik over nutid og datid, sætningsled og forskellige ordklasser, der hjælper dem med bl.a. at skrive i den korrekte tid, producere beskrivende tekster og kommatering.

AppWriter er en pakke af værktøjer, der støtter ordblinde elever og studerende i at læse og skrive. Programmet har de samme funktioner, som du kender fra CD-ORD eller IntoWords, og virker på tværs af platforme. Det vil sige at AppWriter for eksempel både virker på Mac og PC. Svært ved at få tanker ned på papir og finde de rigtige bogstaver? Er læsning og skrivning noget, du generelt prøver at undgå? Læse- og skrivevanskeligheder kan være begrænsende, men med AppWriter får du hjælp til at læse og skrive gennem en række funktioner såsom tale-til-tekst, ordforslag og OCR-scanning. Alt tekst kan nemt læses højt med AppWriter, såsom bøger, sociale medier og nyheder.

Alle som går i skole hos Skolen Fri får gratis adgang til Microsoft Office 365 Education hvis man ønsker det. Det inkluderer bl.a. følgende programmer: Word, Excel, PowerPoint, Outlook og OneNote. 

Restudy er Danmarks største samling af online VIDEO UNDERVISNING. Restudy blev etableret i 2009 og bygger på grundstenen om adgang til kvalitetsundervisning døgnet rundt uanset sociale arv, evner, manglende mobilitet samt valg af skole og uafhængigt af underviserne. Test i et utal af quizzer, som er fremstillet af lærere og er derfor med til at forbedre forståelsen for emnerne.

Vi samarbejder med Leg og Lektie, hvor lærerne i Skolen Fri må benytte sig af indholdet i undervisningen, og forældre kan desuden frit bruge deres materiale. Visionen med Leg og Lektie er, at lege, skabe nysgerrighed og implementere læring i hverdagens situationer. en masse materialer til print eller online, som har fokus på læring. Du får råd til gode vaner i hjemmet, som lægger op til læring. Leg og Læring har desuden en online butik, hvor man kan købe materiale, som du kan se ved at klikke HER

Få rabat hos vores samarbejdspartnere

Skolen Fri har en række dygtige samarbejdspartnere, som kan hjælpe dit barn til bedre læring, samt give dig som forælder sparring til at hjælpe dit barn bedst muligt.

Lene fra Oldenburg Rådgivning tilbyder retslig og specialpædagogisk rådgivning til forældre, der har børn med særlige behov. Rådgivningen giver svar på de væsentlige lovgivningsmæssige spørgsmål forældre står med, når de har et barn med behov for særlig støtte.
Lene hjælper i kraft af sin egen erfaring med skolesystemet og den kommunale forvaltning især med at guide forældre igennem systemet på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, så man som familie opnår det man gerne vil. Se mere her: www.oldenburgraadgivning.dk

Forældre til børn hos os får 10% rabat på prisen hos Oldenburg Rådgivning

Louise fra Kompaz tilbyder forløb for forældre til børn med autisme, ADHD/ADD, skolevægring eller anden psykisk sårbarhed. Louise hjælper forældre med at navigere i forældreskabet og med at forstå lige netop deres barn, så de opnår viden om, hvordan de som forældre bedst møder, støtter og hjælper barnet. Dermed får barnet og familien en bedre hverdag. Læs mere her: www.kompaz.dk 

Forældre til børn hos os får 10% rabat på forældreforløbet Barnets Kompas samt 5% rabat på kurser, samtaler og andre ydelser hos Kompaz. 

Børne samtaler og ungecoaching/forældresparring

Hensigten med samtalerne er at give børn og unge et frirum, hvor de i fortrolighed kan være med deres udfordringer. Et trygt sted hvor de bliver lyttet til, set og forstået og hvor de kan få kvalificeret støtte til det der er svært i deres liv og som ofte skaber magtesløshed, mistrivsel eller skolevægring. Det kan være forskellige problemstillinger som skilsmisse i familien, mobning i skolen eller udfordringer i det sociale samspil med andre børn.  Sammen med barnet finder vi i fællesskab frem til forskellige handlemuligheder, for på den måde at styrke barnets handlekompetence, som giver dem håb. Ved at have nye redskaber at gøre brug af og føle sig forstået, vokser barnets selvværd, hvilket giver nyt mod på livet.

Samtalen er ikke-terapeutisk, foregår online og er på 30 min. 

Min baggrund for at have børnesamtaler:

Kontakt: Jeanette Gaia Roest – jeanette@skolenfri.dk

Terapi & UngeCoaching - Forældresparring

Trivsel er en forudsætning for et godt selvværd, et meningsfuldt liv samt overskuddet til at lære og udvikle sig og finde vej i livet. Det er også vigtigt for at minimere konflikter og skabe sunde og værdifulde relationer i hjemmene og til jævnaldrende.

Når én person i familien mistrives, mærker alle i familien det!

Barnet/den unge/forældrene kan derfor have brug for et neutralt rum til at håndtere udfordringerne i og få professionel hjælp – i form af terapi/ coaching /sparring – til at tackle udfordringerne. Min erfaring viser mig, at der ofte kun skal en meget lille forandring til i en person eller en familie for at skabe trivsel for alle parter.

Jeg hedder Anne Lyngsholm van der Ploeg og er både lærer på Skolen Fri og Psykoterapeut MPF, Coach og Familiebehandler i egen praksis – lyngsholm.dk.

Jeg tilbyder online psykoterapi, coaching og sparring til børn, unge og forældre i Skolen Fri – eller fysiske sessioner i Bryrup – Midtjylland, hvor jeg bor.

Jeg tilbyder altid en halv times gratis afklarende samtale, hvor vi sammen danner os et overblik over din/jeres udfordringer og derudfra jeg kan give et bud på, hvordan jeg kan hjælpe og hvilke metoder, jeg tænker vil være bedst og mest effektive.

Min baggrund:

Du er velkommen til at kontakte mig på 51 84 28 71 eller anne@lyngsholm.dk eller booke en tid online via min hjemmeside: www.lyngsholm.dk, hvor du kan læse mere om mine ydelser og priser. Jeg giver 10% i rabat til børn, unge og forældre på Skolen Fri.