Som elev hos Skolen Fri får du:

– Alle undervisere er seminarieuddannede lærere. Jo større andel af lærerstillinger i skoler, som er besat at uddannede lærere, desto bedre er skolen til at løfte deres elever fagligt.

Klik her for at se undersøgelse som viser det. Til sammenligning er der i Folkeskolen 18% af lærerne som ikke er seminarieuddannede lærere, klik her for at se undersøgelse om det.

– Stort set alle fag dækkes af lærere med linjefag

– Undervisning i alle folkeskolens fag

– Live stream undervisning 2 lektioner alle hverdage

– Vores online platform er udviklet til undervisning fremfor f.eks. Teams, Skype, Zoom osv. der blev udviklet til arbejdspladser. Det gør bl.a. at børnene lettere kan navigere rundt i et overskueligt undervisningsmiljø, og at lærerne har nogle bedre redskaber.

– Modtag undervisningen lige hvor du vil

– Velforberedte lærere, som ikke presses med opgaver

– Undervisningsvideoer lavet af elevernes lærere. Lærerne laver korte opsummeringer til de faglige emner, som børnene kan se efterfølgende.

– Et fællesskab med andre børn ift. undervisning

– Afgangseksamen; vi hjælper med at føre børn i 9. eller 10. klasse op til afgangseksamen evt. i samarbejde med den lokale skole. Vi afholder ikke selv eksamener.

– Interessebaseret undervisning ud fra elevens egne interesser så vidt muligt

– Der bliver lavet undervisningsplaner bl.a. ud fra “Fælles Mål”, som forældre kan kopiere/inspireres fra

– Forældre får redskaber og hjælp ift. kommunalt tilsyn, hvis det ønskes, og bare det at eleven følger undervisningen hos Skolen Fri med seminarieuddannede lærere der underviser i ALLE folkeskolens fag, vægtes højt ift. tilsyn.

 

Samarbejdspartnere vi anbefaler og hvor man igennem Skolen Fri kan få rabatter

 

Startside

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at formidle arrangementer, fælles udflugter og aktiviteter etc. Fri Læring arbejder desuden for at varetage hjemmeunderviseres interesser, ligesom den yder rådgivning til nuværende og kommende hjemmeundervisere.

Hvis du er medlem af Fri Læring giver vi 20% rabat den første måned hos os, så prisen er 1.200 kr. første måned.

Oldenburg RådgivningOLDENBURG RÅDGIVNING

Lene fra Oldenburg Rådgivning tilbyder retslig og specialpædagogisk rådgivning til forældre, der har børn med særlige behov. Rådgivningen giver svar på de væsentlige lovgivningsmæssige spørgsmål forældre står med, når de har et barn med behov for særlig støtte.
Lene hjælper i kraft af sin egen erfaring med skolesystemet og den kommunale forvaltning især med at guide forældre igennem systemet på en konstruktiv og løsningsorienteret måde, så man som familie opnår det man gerne vil. Se mere her: www.oldenburgraadgivning.dk

Forældre til børn hos os får 10% rabat på prisen hos Oldenburg Rådgivning

 

Forlaget Elysion udgiver letlæste bøger og undervisningsmaterialer primært til brug i 1. til 6. klasse i Folkeskolen, men også til brug ved undervisning af tosprogede elever – voksne som børn. Materialerne dækker undervisning indenfor områderne: dansk, tysk, matematik og tosprogede. Klik på banneret ovenfor, hvis du vil se udvalget.

Forældre til børn hos os får 35% rabat på priserne hos Elysion

 

 

ABC Leg er et kvalitetsstempel på lærende og udviklende legetøj samt unikt undervisningsmateriale, som får leg og læring til at gå i ét. ABC Leg udvikler anderledes udviklende legetøj og undervisningsmateriale til børn, som stimulerer barnets udvikling inden for bl.a. dansk, matematik, sprog og social samspil. Klik på banneret ovenfor, hvis du vil se udvalget.

Forældre til børn hos os får 20% rabat på priserne hos ABC Leg

 

Legebyen har mange ting til børn, men også en underkategori som hedder “indlæring”, hvorunder der er mange sjove, spændende og lærende ting. Klik på banneret ovenfor, hvis du vil se udvalget.

Forældre til børn hos os får 5% rabat på priserne hos Legebyen.dk