Om Skolen Fri

Online skole & undervisning på dit barns præmisser

Skolen Fri er Danmarks største online skole med flest klasser. Vi er en moderne skole, hvor al undervisning foregår online. Det skaber rammerne, som giver dit barn mulighed for at lære på egne præmisser. Vi ved nemlig, at alle børn er forskellige og dermed også har forskellige behov for læring. Vi startede Skolen Fri netop for at imødekomme disse behov på utraditionelle men effektive og fleksible måder – og fordi vi tror på, at interessebaseret læring er vejen frem for børn, der ikke trives i de traditionelle rammer for undervisning.

Desuden satser vi på tryghed i undervisningen, og vi tror på, at alle børn ønsker at lære, hvis kvaliteten af undervisningen er høj, lærerne er forstående og rammerne er rigtige. Du kan læse en masse om Skolen Fri her på hjemmesiden, eller søge efter specifikke svar under vores ofte stillede spørgsmål (FAQ), og du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os enten via mail eller telefon.

Der findes mange former for skoletilbud i Danmark, men Skolen Fri har ophavsretten til vores unikke måde at strukturere skemaer/skole på.

Sådan foregår undervisningen

Hos Skolen Fri undervises børnene udelukkende af seminarieuddannede lærere. Til sammenligning er ca. 20% af lærerne i Folkeskolen uden læreruddannelse og ca. 37% af nyansatte er uden læreruddannelse.

Jo større del af lærerstillingerne, som varetages af uddannede lærere, jo bedre klarer eleverne sig ved afgangseksamenerne, også når der er taget højde for elevernes sociale baggrund.

Der undervises få timer hver dag med to lektioner af 30 minutters varighed, da børn, ifølge videnskabelige undersøgelser, har svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen. Vi underviser i alle de fag, børnene ifølge folkeskoleloven skal undervises i, og undervisningen er inddelt efter klassetrin, så den passer til barnets alder og niveau. Undervisningen foregår i klasser med maksimalt 15 børn, hvilket er cirka halvt så mange, som er tilladt i folkeskolen.

Undervisningen foregår online via livestreaming, dvs. en lærer med webkamera på. Det er frivilligt om børnene har deres webkamera tændt. De har også mulighed for at lave en avatar til brug på webcam i undervisningen, hvis barnet ikke har lyst til at vise sit ansigt.

Vores hovedfokus er at undervise gennem interessebaseret og lystbetonet læring. Derfor er det hos os 100% frit, om barnet deltager i alle lektionerne, da vi ikke fører fravær og ikke tror på, at barnet lærer bedre gennem presset af at skulle deltage i obligatorisk undervisning. Samtidig gives der ikke lektier for hos Skolen Fri, da videnskab og undersøgelser viser, at det er klart mere skadeligt end godt. Dog lægger vi op til, at børnene skal lave noget fagligt efter lektionerne, hvilket lærerne forklarer mere om – det er dog helt frivilligt. Desuden har vi (inkluderet i prisen) en bred vifte af læringsportaler tilknyttet, se mere under afsnittet Adgang til online portalerdenne side.

Hvem kan gå på Skolen Fri?

Alle børn er velkomne hos Skolen Fri!
Vi underviser elever med mange forskellige baggrunde og behov, og selvom skolen er skræddersyet til børn, der hjemmeundervises, kan andre børn i mindst lige så høj grad have stor gavn af skolen.

Vores skole inkluderer også børn, som ikke følger den traditionelle undervisning grundet bl.a. skoleproblemer, skolevægring, en diagnose, bopæl i udlandet, sygeundervisning o.lign., ligesom vi også har plads til særligt sensitive børn og børn som på anden vis ikke kan være en del af den danske folkeskoles rammer.

Vi støtter den faglige og lystbetonede læring, hvor vi med et helhedsorienteret syn på barnet samt undervisningsdifferentiering tager udgangspunkt i det enkelte barn. Det betyder, at vi tager hånd om lige netop dit barn og sørger for, at undervisningen passer til ham eller hende.

Fokus på trivsel

Skolen Fri skal være et sted, hvor alle elever kan føle sig trygge ved at være. Der er ingen krav om socialt samvær, da det for nogle børn kan være det sværeste ved at gå i skole. Derfor kan vi også garantere, at Skolen Fri er en 100% mobbefri skole. Vi fokuserer på, at barnet trives og ikke presses ud i situationer, han eller hun ikke kan håndtere.

Det hjælper følgende tiltag med at forhindre: