Vision og mission

VISION for Skolen Fri

Vores vision er at fastholde den førende position som online skole, ogvære national spydspids inden for online klasseundervisning ogudviklingen deraf. Vi vil, at børn og deres familier aldrig faldermellem to stole, men i stedet bygger bro mellem børns drømme ogmuligheder. De online rammer hos os skal gøre, at alle børn føler sigholdt i hånden gennem trygge og faglige undervisningsforløb.Vi vil en verden, hvor alle børns talenter trygt kan blomstre fagligt,ved at vi konstant brolægger med moderne, hensigtsmæssige muligheder ibl.a. fremtidens virtuelle potentialer – for børnenes bedste.

MISSION for Skolen Fri

Vi hjælper børn med en tryg, spændende, motiverende skolegang i onlinerammer som kan inkludere alle. Det gøres med udelukkendeseminarieuddannede lærer for at sikre høj kvalitet. Skolen Fri er forbørn i grundskolealderen, men også gerne andre unge som mangler et trygtsted at opkvalificere sig. Vi hjælper både børn & unge som harskoleudfordringer, diagnoser mm. men også børn uden. Hjælpsomhed, frihed og godt humør er grundlæggende udgangspunkter for samværet. Dette giver god trivsel, højt selvværd og tryghed for alle skolens børn.

Vores værdier: Uddybning:
Tryghed, trivsel og fællesskab Børnene skal mærke der er en fast struktur, hvor de er trygge, en del af et klassefællesskab og trives ifm. undervisningen med mulighed for relationer. Der skal være tid til ro, trivsel, leg og fordybelse. Vi omtaler ikke børnene som elever men som børn, da det har stor betydning ift. grundlaget for vores børneopfattelse og hele måden at gribe pædagogikken og skolens grundlag an på.
Forskellighed og respekt Børn og lærere er forskellige, og det skal alle respektere. Vi respekterer de baggrunde og udfordringer, som findes. Der bliver talt og skrevet pænt til hinanden.
Glæde Glæde ved at være i vores online skole er både et mål og en værdi. Vi har fokus på at have det sjovt sammen, og Skolen Fri er og skal være 100% mobbefri. Glæde for både børn og familie, men også for medarbejdere ift. at der gøres en stor forskel i livet, ved at være i Skolen Fri. Vi er tilhængere af AFEL (Ansvar For Egen Læring), da det giver børnene et større ejerskab og glæde ved det som arbejdes med.
Faglighed Vi har stort fokus på, at det faglige er omdrejningspunktet, og at alle børn motiveres gennem passende udfordringer med udgangspunkt i deres unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov, så de udvikler deres faglige potentialer. Rammen for undervisningens indhold er de nationale trin- og fælles mål. Skolens medarbejdere har et højt fagligt og pædagogisk niveau.
Åbenhed og imødekommenhed Skolen Fri er så åben og tilgængelig som mulig. Det betyder, at forældre og børn så let og enkelt som muligt kan se f.eks. billeder af lærerne, se skemaer og let kan komme i kontakt med os. Medarbejdernes holdninger er præget af åbenhed og ærlighed i deres relationer til børn, forældre, kollegaer, ledelse og andre.