10. klasse

Tag din 10. klasse online hos Skolen Fri

Skolen Fri tilbyder, at man kan tage sin 10. klasse hos os. Du får de grundlæggende fag, arbejder med dine planer for videre job- og uddannelsesmuligheder samtidig med, at du får tid til at fokusere på de ting, der har din interesse ved siden af skolen.

Der undervises 2 lektioner dagligt (10 lektioner pr. uge) i følgende fag:

  • Dansk (3 lektioner)
  • Matematik (2 lektioner)
  • Engelsk (2 lektioner)
  • Naturfag (1 lektion)
  • Samfundsfag (1 lektion)
  • OSO* (1 lektion)

*OSO betyder Obligatorisk Selvvalgt Opgave, og tager udgangspunkt i de planer, du har omkring din videre uddannelse og jobønsker.

Hvis du ønsker andre fag eller fag på et andet niveau, kan du supplere eller skifte med de andre klasser/fag vi har hos Skolen Fri.

10. klasse er et ekstra skoleår, du kan tage, hvis du fx har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på.

Har du spørgsmål til vores 10. klasse kan du kontakte os ved at ringe på 72 15 45 45, skrive en mail til kontakt@skolenfri.dk eller bruge vores kontaktformular.

Hvem kan gå på Skolen Fri?

Alle børn og unge er velkomne hos Skolen Fri!
Vi underviser elever med mange forskellige baggrunde og behov, og selvom skolen er skræddersyet til børn, der hjemmeundervises, kan andre børn i mindst lige så høj grad have stor gavn af skolen.

Vores skole inkluderer også børn, som ikke følger den traditionelle undervisning grundet bl.a. skoleproblemer, skolevægring, en diagnose, bopæl i udlandet, sygeundervisning o.lign., ligesom vi også har plads til særligt sensitive børn og børn som på anden vis ikke kan være en del af den danske folkeskoles rammer.

Vi støtter den faglige og lystbetonede læring, hvor vi med et helhedsorienteret syn på barnet samt undervisningsdifferentiering tager udgangspunkt i det enkelte barn. Det betyder, at vi tager hånd om lige netop dit barn og sørger for, at undervisningen passer til ham eller hende.

Fokus på trivsel

Skolen Fri skal være et sted, hvor alle elever kan føle sig trygge ved at være. Der er ingen krav om socialt samvær, da det for nogle børn kan være det sværeste ved at gå i skole. Derfor kan vi også garantere, at Skolen Fri er en 100% mobbefri skole. Vi fokuserer på, at barnet trives og ikke presses ud i situationer, han eller hun ikke kan håndtere. Det hjælper en række tiltag med at forhindre: