Støt dit barns læring

Vores forslag til en læringsdag for et barn i Skolen Fri

Nogle børn i online skole har lyst til eller behov for mere struktur eller læring i hverdagen. Det vil vi selvfølgelig gøre alt for at støtte op om! Derfor har vi lavet nedenstående oplæg med nogle forslag til, hvordan man kan strukturere mere læring i hverdagen, for de børn som har overskud, tid og energi til mere end selve den online undervisning hos os i Skolen Fri.

Vi vil understrege, at det udelukkende er forslag og idéer, som man kan vælge til ved behov, eller lade være med at bruge, hvis der ikke er behov.

Kort beskrivelse Uddybende beskrivelse
Fag i Skolen Fri (30 minutter) Lektion i Skolen Fri. Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har lavet
Pause
Fag i Skolen Fri (30 minutter) Lektion i Skolen Fri. Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har lavet
Pause
Opfølgning på fag i Skolen Fri (cirka 45 minutter) Arbejde med det som lærerne har lagt op til i lektionerne og/eller arbejde i læringsportaler, se f.eks. læringsvideo fra Restudy Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har lavet
Pause
Interessebaseret matematik (cirka 30 minutter) Bruge tal eller diagrammer til at vise noget du interesserer dig for, eller noget i dit hjem. Måske bruge planche eller et computerprogram Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har lavet
Pause
Interessebaseret engelsk (cirka 30 minutter) Se en film/dokumentar eller andet hvor engelsk indgår eller læse/skrive på engelsk om et emne du er interesseret i Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har lavet
Pause
Interessebaseret dansk, læsning (cirka 30 minutter) Læse om et emne som interesserer dig eller en spændende historie. Tage på biblioteket for at låne bøger. Låne bøger online. Lave en video-boganmeldelse. Læse højt for søskende eller forældre. Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har læst om.
Pause
Interessebaseret faglighed (cirka 30 minutter) Lytte til en faglig podcast som interesserer dig f.eks. fra Golittle Play Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har hørt/lært om
Pause
Interessebaseret tværfaglighed (cirka 45 minutter) Projektarbejde; arbejde med din interesse/noget som interesserer dig. Lave et produkt om det (f.eks en planche, en Power Point, nogle papirer, en video, en tegneserie, et hæfte, en fil, en podcast osv.) og inddrage så mange fag som muligt. Vise det for forældre, søskende, venner eller bedsteforældre Skriv bagefter ca. 5 linjer i et kladdehæfte hvad du har lavet
Fri Fri herefter MEN vis gerne dine forældre hvad du har lavet/skrevet i kladdehæfte. Se også faglige ideer nedenunder, som der er meget læring i Ovenstående er ialt cirka 4,5 timers daglig skoledag, som er inddelt i 8 ”blokke” (svarer til 6 lektioner á 45 minutter, hvilket er mere end i Finland, som klarer sig bedre end danske børn i internationale tests/undersøgelser)

Faglige ideer derudover kan f.eks. være følgende:

Købe ind
Kan indeholde; matematik, dansk, engelsk, madkundskab

Lave aftensmad
Kan indeholde; madkundskab, matematik, dansk

Havearbejde
Kan indeholde natur/teknik, matematik og de praktiske fag, herunder idræt

Bygge ting
Kan indeholde; natur/teknik, fysik, matematik og de praktiske fag, herunder idræt

Gå til en fritidsaktivitet
Kan indeholde; alle fag alt efter aktivitet

Tale om samfundet til aftensmaden
Kan indeholde; samfundsfag, dansk

Gå til en sport/noget hvor man bevæger sig
Kan indeholde; idræt m.fl. alt efter valg

Se en film som er på tysk (evt. med danske undertekster)
Kan indeholde; tysk, dansk

Besøge kirke, moske osv. – bruge kirkernes undervisningsmateriale
Kan indeholde; religionslære, dansk

Tegne, male, sy, være kreativ
Kan indeholde; Håndarbejde, design, billedkunst, matematik

Gå en tur i naturen og samle ting ind til at undersøge senere. Måske lave produkter af det der er taget med hjem. Tegne på sten, lave blad collage, bygge af grene, lave uro af muslinger m.m.
Kan indeholde; natur/teknik, dansk, håndarbejde, biologi og design

Besøge relevant museum
Kan indeholde; historie, billedkunst, natur/teknik, dansk, biologi, geografi

Tage et førstehjælpskursus enten alene eller med familien
Kan indeholde; dansk, matematik, biologi, natur/teknik – https://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/aktiviteter
Kan indeholde; alle skolefag

Få en god søvn
Det er utroligt vigtigt for indlæringen (og meget mere) at børn får sovet godt og nok. Læs evt. mere ved at klikke HER

– Spørg gerne lærerne om andre ideer

Tanker bag skemaet og de andre forslag:

– De to lektioner i Skolen Fri er faglige input, læring og introduktion til faglige begreber. Desuden er der mulighed for at spørge lærerne om ting, reflektere og meget andet

– Fag i Skolen Fri er lærerstyrede, mens de andre aktiviteter er selvstudie eller med hjælp fra andre

– Skemaet er kun et oplæg til, hvordan I kan opbygge en dag med læring. En læring som har et grundlag af faglige begreber og hjælp i undervisningen hos Skolen Fri, mens resten er muligheder for at barnet kan lære interessebaseret på en motivationsbærende måde

– I kan bytte rundt, fordele over ugen og ”plukke” af ovenstående oplæg/ideer som I vil, for at opbygge en spændende, læringsrig dag for børnene. Skolefag i Skolen Fri ligger dog fast på bestemte tidspunkter, som kan ses ved at klikke HER https://skolenfri.dk/skemaer/

– Det er ifølge lovgivningen et mindstekrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres entydigt i hjemmeundervisningen”, derfor har vi fokus på dem

– I kan jo altid også købe adgang til flere klasser/hold som supplement eller bytte ud med ovenstående ideer

– Det vil oftest være en god ide at sætte klokkeslæt på ovenstående for nogle børns skyld

– Ovenstående træner også meget selvstændighed og tager i høj grad udgangspunkt i ansvar for egen læring

– Generelt er det en god ide for barnet at tænke over hvad han/hun har lavet og skrive det ned. Det er der meget læring i og det er derfor det er inkluderet, MEN også fordi mange vil skulle vise produkter/noget der viser hvad man arbejder med f.eks. ift. kommunens tilsyn. Derfor er det også vigtigt at få lavet nogle produkter ifm. skolearbejdet (f.eks. plancher, Power Point, noget skriftligt, noget kreativt osv.) Desuden øves håndskriften også, når der hver dag skrives lidt ned i kladdehæftet om, hvad barnet har lært.

– Det er en god ide, at forældre læser årsplanerne, for på den måde kan man let supplere helt overordnet. Hvis der f.eks. står at der i løbet af skoleåret skal arbejdes med “vikingetiden”, så kan man tage en snak om det over aftensmaden, man kan købe/låne en bog om vikinger, man kan evt. besøge et museum/udstilling eller se en dokumentar/film om vikingetiden osv.

– Se evt. en oversigt over alle grundskolens fag/fælles mål mm. ved at klikke HER