Feriekalender 2022-23

Første skoledag er 8. august*

Efterårsferie 15. oktober – 23. oktober

Juleferie 21. december – 3. januar

Vinterferie 11. februar – 26. februar*

Påskeferie 1. april – 10. april

Bededagsferie 5. maj – 7. maj

Kr. Himmelfartsferie 18. maj – 21. maj

Pinseferie 27. maj – 29. maj og Grundlovsdag 5. juni

Sommerferie (sidste skoledag) 23. juni

* Vi starter normalt lidt tidligere efter sommerferien i forhold til mange andre skoler. Til gengæld holder vi to ugers vinterferie (uge 7 og 8), da vi har børn fra hele landet, og det er forskelligt, om det er uge 7 eller 8, der normalt afholdes vinterferie. Børnene får oplæg af lærerne i alle fag, så de har mulighed for selv at arbejde fagligt i den ene af ugerne.

De nævnte datoer er inklusive. 

Første skoledag efter sommerferien 2023 er mandag d. 14. august.