FAQ, ofte stillede spørgsmål

Skolen Fri er dit online alternativ til folkeskolen. Al undervisning foregår online via livestream. Hos Skolen Fri undervises børnene udelukkende af uddannede lærere hver dag i et fast skema med alle folkeskolens fag. Der er få børn i klasserne og vi tager ofte udgangspunkt i børnenes interesser. Skolen Fri har klasser på alle klassetrin fra 0. til 10. klasse. Få en bedre hverdage med et gladere, dygtigere og mere socialt barn som får lyst til at lære. Vi garanterer ro i klasserne og en 100% mobbefri skole. Både private, folkeskoler, andre skoler og kommuner kan indskrive et barn hos os i Skolen Fri. Alle læringsportaler er med i prisen.

Fuldt skema KUN 1.700 kr. pr. måned, der er INGEN binding og en GRATIS prøveuge. Man kan tilmelde hele skoleåret, og man kan tilmelde ved at klikke på “Tilmeld” i øverste højre hjørne på hjemmesiden.

Det korte svar er ja… det lidt længere er, at det selvfølgelig er meget individuelt, men med de to daglige lektioner er grundlaget lagt. I Finland har man f.eks. cirka halvt så mange lektioner årligt, som man har i folkeskolen i Danmark, men finske børn klarer internationale faglige tests meget bedre end danske børn fra folkeskolen. Kvaliteten i de to lektioner hos os i Skolen Fri er høj, og det er udelukkende seminarieuddannede lærere som underviser i deres linjefag. Vi har velforberedte lærere, som ikke presses med opgaver. Til sammenligning er ca. 37% af nyansatte uden læreruddannelse, se mere HER og ca. 20% af lærerne i folkeskolen uden læreruddannelse. Se mere om det ved at klikke HER.

Vi kommer omkring alle folkeskolens fag, og følger Fælles Mål på årgangene. Der er ro i undervisningen og højest 15 børn i klassen – oftest er det et mindre antal. Hvis det er hensigtsmæssigt og hvis barnet har overskud og der er mulighed for det, kan der suppleres på mange måder.

I slutningen af lektionerne lægger lærerne op til hvordan børnene selv kan arbejde videre med det som er gennemgået, det er ikke lektier men en mulighed. Vi foreslår desuden, at forældrene er med til at strukturere dagen for barnet, så der f.eks. er ”skoletid i Skolen Fri”, og desuden f.eks. ”læse-tid”, ”matematik-tid”, ”engelsk-tid”, ”lyt til lærings podcast-tid”, ”se dokumentar-tid”, ”lav projekt-tid” osv.

Vi opfordrer også forældre til at læse årsplaner og hvis I f.eks. ser, at årsplanen indeholder området ”vikingetiden”, kan I se dokumentarfilm om det, se serier/film om vikinger, se udstilling/gå på museum om vikinger, låne/købe en bog om vikinger, tale om vikinger over aftensmaden/i løbet af dagen osv.

I kan desuden supplere undervisningen, og læse mere om supplerende læringsforslag, ved at klikke HER

Udover det nævnte, kan I også købe undervisning i en klasse mere og dermed få 4 lektioner i Skolen Fri dagligt (der er 20% rabat på anden klasse), eller købe enkelte fag udover den klasse barnet går i. Som sagt er det dog meget individuelt og ofte noget bedre at tage en snak om mulighederne for det enkelte barn.

Derfor er du/I altid velkomne til at kontakte os på tlf. nr. 72 15 45 45

”Det er bedre at få 80% ud af to lektioner og have et barn som er glad for at lære, end 10% ud af syv lektioner og et barn i krise eller med skolevægring.”

Man kan også stille spørgsmålet “Er syv lektioner om dagen godt nok ift. børns trivsel, mulighed for nok søvn, muligheder for interesse baseret læring, lyst til at lære og mon de overhovedet kan huske alt det der gennemgås i en skoleklasse blandt op til 29 børn med en stor del ikke-lærer-uddannede undervisere?”.

I modsætning til hjemmeundervisning har 20 procent af de danske klasseværelser så høje koncentrationer i CO2, at børnenes evne til at tage rationelle beslutninger ifølge forskning bliver forringet til et ‘dysfunktionelt niveau’, og karaktergennemsnittet er ifølge undersøgelser således 2-3 procentpoint lavere ved de høje koncentrationer med CO2.  Børn bliver desuden mere syge af det. Bygningsreglementets grænse for CO2-indhold i luften blev overskredet i 91 % af 245 undersøgte klasseværelser på et eller andet tidspunkt i løbet af skoledagen, og samlet var grænsen overskredet i 47% af skoletiden. En undersøgelse fra DTU har vist, at den hastighed hvormed eleverne løste en række opgaver, kunne hæves med op til 14% og Berkeley National Laboratory i USA dokumenterer (igennem 11 forskningsresultater fra både Europa, USA og Asien), at elevernes performance kan forbedres op til 15% Læs evt. mere ved at trykke HER og HER. Læs mere om indeklima HER.

Børn i alderen 7-15 år kan i gennemsnit koncentrere sig ca. 30 minutter af gangen (yngste lidt mindre og ældste lidt mere), derfor har vi valgt at lave lektionslængden på 30 minutter. Læs evt. mere ved at klikke HER

Hvis man bliver forstyrret, mens man er i flow med en opgave, tager det op mod 25 minutter at komme på niveau igen, og støj i åbne arbejdsmiljøer får præstationen til dykke med helt op mod 66 procent. Det skyldes, at vi er nødt til at bruge en vis procentdel af vores hjernekapacitet til at holde de forskellige støjkilder væk fra vores bevidsthed. Så snart vi beskæftiger os med noget med læsning, skrivning og regning, så har hjernen brug for ro til at koncentrere sig, og så virker støj negativt ind. Sådan lyder fra den svenske hjerneforsker Katarina Gospic. Læs evt. mere ved at klikke HER Se evt. også en undersøgelse TV2 lavede i en folkeskoleklasse, hvor der var 153 afbrydelser i løbet af 90 minutter. som intet havde med undervisningen at gøre. Det er knap 2 afbrydelser per minut), og som man kan læse i artiklen, er det ikke kun i én klasse, men generelt der er udfordringer med at få ro i de fysiske klassemiljøer. Læs undersøgelsen ved at klikke HER

Hjemme er der også bedre mulighed for at have en “læsehund” (eller andet dyr), som forbedrer både det faglige og lysten til at lære, se mere ved at klikke HER “Research shows that animal interactions can actually improve children’s social interaction, reduce stress and anxiety and increase motivation and learning”, læs mere ved at klikke HER og HER.

De uhumske toiletter hos “fysiske skoler” gør at 25% af børnene holder sig hvilet giver dårligere koncentration og nedsætter indlæringsevnen, men også følgende negative konsekvenser: børneorm, blærebetændelse, inkonsistens, tisser i bukserne, ondt i maven og giver dårligere trivsel/sundhed generelt. Læs evt. mere HER

OG lige en sidste ”krølle” på at børnene har færre lektioner… Det gør at de har bedre mulighed for søvn, hvilket er altafgørende ift. læring og at udvikle hjernen. 

”Børn som i gennemsnit sover en time mindre end deres jævnaldrende klassekammerater, har en viden der er to skoleår tilbage i forhold til det klassetrin, de går på. Søvnmangel forringer børns evne til at fokusere, hukommelse, kreativitet, logiske sans og deres læse- og regnefærdigheder”

Man regner med, at en times mindre søvn i tre dage kan sammenlignes med, at du går to klassetrin ned i dit læringspotentiale.

Læs evt. mere ved at klikke HER

JA… Denne formulering bruges også om friskolerne, og du kan se en forklaring på begrebet i denne vejledning til Friskoleloven.

Der er grundlæggende to veje ind i Skolen Fri. Den som flest forældre gør brug af er at vælge at hjemmeskole deres barn, hvor vi så er det ”faglige sikkerhedsnet” og sparringspartner/hjælpere. Vi anbefaler, at I i dette tilfælde melder jer ind i Foreningen Fri Læring, som vi har et samarbejde med. Fri Læring er en forening for hjemmeskolende forældre, og man kan læse mere om foreningen ved at klikke HER.

En anden vej ind i Skolen Fri er ved at kommunen/skolen tilbyder sygeundervisning gennem os, hvilket I kan læse mere om ved at klikke HER 

Man kan tilmelde sig Skolen Fri ved at klikke HER og vi tilbyder en helt gratis og uforpligtende prøveuge. 

Læs uddybende spørgsmål og svar ift. lovgivning omhandlende hjemmeskoling og tilsyn ved at klikke HER 

Læs desuden Friskolelovens §34 som omhandler hjemmeundervisning ved at klikke HER 

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at ift. tilsyn fra kommunen, så er der en kæmpe forskel på om hjemmeunderviser/forældre siger enten ”jeg gør det så godt som jeg kan” ELLER at kunne sige ”mit barn får faglig undervisning alle hverdage af seminarieuddannede lærere, som underviser i deres linjefag og alle folkeskolens fag er på skemaet. Desuden laver lærerne årsplaner i alle fag, der er adgang til relevante læringsportaler og meget mere”.

Klik HER og se på side 42, hvor der står hvor ofte der føres tilsyn (over halvdelen/det ”almindelige” er 1-2 gange årligt, og kun 17% fører tilsyn mere end 2 gange årligt):

Se desuden på side 43 hvilke temaer tilsynet med hjemmeundervisning fokuserer på, og top 3 over fokusområder er områder Skolen Fri hjælper med i høj grad.

Vi har endnu ikke oplevet, at kommunen har støttet hjemmeundervisning økonomisk. Hvis kommunen/skolen barnet kommer fra vælger at vi skal stå for sygeundervisningen, så betaler de. Læs mere om sygeundervisning ved at klikke HER 

Prøveugen er helt gratis og uforpligtende.

Pris for private er 1.700 kr. pr. måned. Børn i 0. klasse koster 850 kr. (har halvt så mange lektioner).

For kommuner/institutioner er prisen 2.600 kr. pr. måned.

Enkelte fag koster 600 kr. pr. fag hvis det er dansk eller matematik og 300 kr. hvis det er andre fag.

Juli måned er betalingsfri.

Har du to eller flere børn, der skal gå i Skolen Fri, kan du få søskenderabat på 20%.

Der er ingen binding, men du får heller ikke penge tilbage, hvis barnet/børnene stopper midt i en måned.

Du kan også tilmelde et barn to hold/skemaer og dermed få 20 lektioner ugentligt. Så vil du få du 20% rabat på andet hold/skema.

Skoleåret løber fra august til juni, men vi optager løbende elever gennem hele skoleåret (også i ferier).

Ja, der er 20% rabat. Det betyder, at hvis du f.eks. har 2 børn i Skolen Fri, er prisen (1.700 + 1.360) 3.060 kr. hver måned.

I Skolen Fri bruger vi udelukkende seminarieuddannede lærere. Lærerne underviser desuden i deres linjefag. Til sammenligning er ca. 20% af lærerne i folkeskolen uden læreruddannelse, se mere ved at klikke HER og ca. 37% af nyansatte er uden læreruddannelse, se mere ved at klikke HER. Jo større en del af lærerstillingerne, som varetages af uddannede lærere, jo bedre klarer børnene sig ved afgangseksaminerne, også når der er taget højde for børnenes sociale baggrunde. Se mere her

Hvis barnet går i Skolen Fri kan han/hun godt tage Folkeskolens Afgangsprøver, dog må vi som online skole ikke afholde selve eksaminerne. Det skal ske i barnets bopælskommune. Læs mere om mulighederne ved at klikke HER 

Hvis man vil afholde eksamen hjemme, er der også mulighed for det. I Bekendtgørelse om folkeskolens prøver §25 står der “Skolens leder kan beslutte, at prøveaflæggelsen foregår et andet sted end på skolen. Skolens leder kan beslutte, at en prøve med mundtlig besvarelse afholdes som videokonference mellem elev, eksaminator og censor”. Læs evt. mere ved at klikke HER.

Normalt er seneste frist for tilmelding til prøverne 1. februar, læs mere ved at klikke HER og læs specifikt Bilag 3, punkt 6.

Vi gør børnene klar fagligt til afgangsprøverne, og derudover afholder vi to eftermiddage i løbet af foråret, hvor vores lærere orienterer børnene omkring afgangsprøver i dansk, matematik, engelsk, naturfag generelt og desuden konkret omkring gode råd ifm. prøverne generelt. 

Der findes mange prøve- og eksamensfri friskoler/privatskoler, så det er helt normalt at en skole ikke afholder eksamen. Tre ud af fem nordiske lande har desuden ingen eksamen i grundskolen. Kun i Norge og Danmark afsluttes grundskolen med eksamen, og i Norge skal eleverne kun op til to prøver. Læs evt. mere ved at klikke HER

Læs evt. mere om afgangseksamen som hjemmeskolende og optagelse på ungdomsuddannelser ved at klikke HER 

Skolen Fri er lektiefri, dog bliver der lagt op til hvad børnene kan arbejde videre med selvstændigt og har børnene noget de ønsker respons på, kan de (eller deres forældre) altid sende det til lærerne eller vise det i selve lektionerne og på den måde få respons.

”En lang række danske og internationale undersøgelser peger på effekten af lektier som værende enten lav, nyttesløs og ligefrem skadelig” læs mere ved at klikke HER.

Nej, men ønsker du at der laves udtalelse, så tag kontakt. Desuden findes der diverse tests i de gratis læringsportaler, som vi har tilknyttet skolen. I Skolen Fri fokuserer vi på trivsel, tryghed og læring fremfor tests og prøver.

“Fokus på test og kontrol risikerer at skade skoler og elever mere end det gavner, viser ny britisk forskning. Middelmådighed og mangel på nytækning bliver snarere resultatet, advarer flere internationale eksperter. Flere borgmestre frygter, at kreativitet og innovation er ved at gå tabt”, læs mere HER 

“Næsten halvdelen af de adspurgte elever har oplevet at blive kede af deres resultat fra de nationale test. Det er de fagligt svageste elever, der har det sværest med testene.” læs HER

Alle folkeskolens fag og du kan se skemaerne ved at klikke HER 

Vi har fra 0. klasse til 10. klasse. Der er klasser på alle klassetrin, og på mange klassetrin er der flere klasser. Se evt. skemaer ved at klikke HER

Det er meget individuelt og forskelligt. Nogle bruger Skolen Fri som supplement til at hjemmeskole. Andre bruger Skolen Fri som det grundlæggende ”faglige sikkerhedsnet” og bygger på derfra. Andre igen bruger Skolen Fri, fordi de som familie rejser meget til udlandet eller bor i udlandet i en kort periode, hvilket giver en stor frihed til familien, fordi barnet går i en online skole, der kan følges på rejserne.

Nogle børn har svært nok ved at følge to lektioner dagligt, hvilket vi så arbejder ud fra. Mange forældre vælger Skolen Fri som fast skole for deres børn i hele grundskolealderen.

Vi har desuden samarbejde med mange skoler, kommuner og institutioner. Hos Skolen Fri tilbyder vi et samarbejde om børn fra 1. til 9. klasse (gerne ældre men højest på 9. klasses niveau fagligt). Dermed kan barnet stadig være indskrevet hos skolen/kommunen samtidigt med at blive undervist hos os i Skolen Fri. Læs evt. mere ved at trykke HER

Kontakt os og lad os tage en snak ud fra jeres og barnets situation.

Ja, i alle fag og på alle klassetrin.

Forældre melder tilbage til os, at deres børn generelt får det meget bedre socialt, når de går i Skolen Fri! Børnene får struktur og ro i deres skolegang/hverdag, som fører til ro generelt. Ofte kommer børnene fra nederlag, urolig skolegang og/eller rammer som ikke har kunnet håndtere børnenes udfordringer. Derudover får børnene ofte lidt mere søvn og tid (pga. mere fokuseret læring og færre lektioner) som gør, at børnene får overskud og tid til at pleje deres sociale relationer/venner og fritidsaktiviteter. En ofte overset faktor i børnenes liv er, at hvis der ikke er ro i familien, gør det heller ikke noget godt for børnene generelt, og med Skolen Fri og den afklaring som følger med, giver det ro og overskud i hverdagen for både familien og barnet. Børnene får en tydelig daglig struktur de kan være i hos Skolen Fri. Flere børn har heller ikke det sociale behov som nogle institutioner eller voksne måske umiddelbart mener de skal have… Børns sociale behov er lige så individuelle som voksnes behov. Vi oplever også, at flere børn i Skolen Fri danner nye venskaber i klasserne – enten online eller fysisk, ligesom en del mødes med andre hjemmeskolegrupper eller klassekammerater fra de skoler de gik i tidligere.

Nej, det er 100% frivilligt…

Skolen Fri tilbyder snart, at man kan lave sin egen personlige avatar som billede på webkamera, det er også frivilligt. Mange børn har, af forskellige gode grunde, ikke lyst til at vise deres ansigt på skærmen i undervisningen. Vi bliver selvfølgelig glade, hvis vi ser børnene, dog er det 100% frivilligt. En avatar kan være en mulighed for at deltage mere aktivt i undervisningen, og avatars giver lidt mere liv i den daglige undervisning og kan måske på et senere tidspunkt give børnene mod på at vise sig på skærmen. De avatars, som kan bruges i Skolen Fri, er lavet så fint, at hvis børnene taler og/eller laver ansigtsmimik/flytter hovedet, så gør barnets avatar det også. Det skal understreges, at selvom man har en avatar som skærmbillede/webcambillede, så er der stadig ikke noget krav om, at barnet skal sige noget. Så barnet må meget gerne have sin avatar uden at sige noget. Det skal også understreges, at det udelukkende er ”menneskelignende” avatars som bruges i undervisningen, da der ellers er for stor risiko for, at det forstyrrer undervisningen (hvis børnene f.eks. kan bruge forskellige dyr, figurer osv.).

Vi opfordrer til at børnene laver avatars som ligner dem selv. Desuden forbeholder lærerne sig ret til at slukke for børnenes kameraer, hvis de vurderer, at det forstyrrer i undervisningen med en avatar.

Ja, vi tilbyder en uges prøveperiode helt gratis og uforpligtende. Med en prøveuge kan barnet møde alle lærerne i klassen og prøve alle fag i skemaet.

Nej, ikke for private… Hvis du vælger at have et barn i Skolen Fri, så betaler du for en måned forud (d. 1. hver måned), men barnet kan stoppe når du ønsker det, uden der kommer ekstra opkrævninger. Der er desuden intet depositum m.m.

Kommuner/skoler/institutioner m.fl. som indskriver et barn i Skolen Fri har binding på løbende måned plus måneden efter.

Ja, der er flere læringsportaler tilknyttet skolen. Se evt mere ved at klikke HER 

De er inkluderet i prisen for de børn som går i en klasse i Skolen Fri.

Hvis du udelukkende ønsker læringsportalerne, men ingen undervisning kan du købe adgang på www.portalplus.dk

Man skal bruge enten en computer, en tablet/Ipad eller mobiltelefon (vi anbefaler en computer), og adgang til internettet. Desuden skal man have en blyant og papir ved siden af, men ellers ikke andet.

Se udtalelser fra forældre på Trustpilot ved at klikke HER 

Vi har et samarbejde med MentorDanmark om eneundervisning. MentorDanmark er Danmarks største landsdækkende lektiehjælpsvirksomhed med mere end 3.000 undervisere. Forældre til børn hos os får 10% rabat på prisen hos MentorDanmark, og har man over 48 timer får man 15% rabat.

Brug koden (har fået lov at sætte den på hjemmesiden):  Mentorfri 2022

Klik HER for at læse mere om MentorDanmarks muligheder

Man kan starte lige når man ønsker det uanset hvornår på året, dog altid på en mandag. Det en god ide, at der går en dag fra tilmelding til start, så lærerne kan nå at få besked om det.

Ja… Vi laver gerne specielt tilpassede skemaer hvor det er hensigtsmæssigt. Vi har mange klasser, hvilket giver mange kombinations muligheder. Kontakt os for uddybning og en samtale om mulighederne.

Ja… Alt foregår online, så hvis man har en stabil internetforbindelse, kan man følge undervisningen live fra hele verden. 

I tilfælde, hvor man som forælder træner sit barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan man modtage specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisning af barnet. Denne rådgivning er gratis. Ved behov kan man tage kontakt til kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Se desuden herunder fra Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 8, §34, stk. 3 og 4: 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 32 a, stk. 1, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen.

Familier der hjemmetræner og familier, der er nødsaget til at være hjemme med et barn, der ikke kan møde frem i skolen, eller hvor kommunen ikke kan stille med et relevant skoletilbud, kan få tilkendt tabt arbejdsfortjeneste (TAF). Det vil sige, at der er situationer hvor familier, der ser sig tvunget ud i registreret hjemmeundervisning, godt kan blive tilkendt TAF – f.eks. når en familie er godkendt til hjemmetræning, eller hvis kommunen ikke kan frembringe et relevant skoletilbud, og familien dermed ser sig tvunget til selv at stå for undervisningspligtens indfrielse i en periode. Vær opmærksom på at det ikke er sikkert, at kommunen er bekendt med, at der godt kan tilkendes TAF til familier, der er tvunget ud i registreret hjemmeundervisning, og at der ikke er garanti for at opnå fuld TAF. Scenarier med sygeundervisning – altså hjemmeundervisning hvor undervisningspligtens indfrielse fortsat er skolens ansvar – kan også tilkendes TAF. TAF gives for en periode og forlængelse kan opnås. Kommunen tager løbende stilling til den konkrete situation. Det er serviceloven, der beskriver lovrammen omkring TAF – læs mere ved at klikke HER. Der er desuden denne principafgørelse, der kan være relevant for de familier, der er registrerede hjemmeundervisere på baggrund af manglende relevant skoletilbud, er under ordningen om sygeundervisning, eller som er godkendt til hjemmetræning – læs mere ved at klikke HER.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at hjemmeskole-elever/privatister ikke skal uddannelsesparathedsvurderes. Man kan evt. læse mere om det ved at klikke HER.

Hvis man stopper hos Skolen Fri skal man sende en e-mail til kontor@skolenfri.dk, og så skal man ikke betale mere derefter. Man er selvfølgelig altid velkommen en anden gang.

Der findes mange former for skoletilbud i Danmark, men Skolen Fri har ophavsretten til måden at strukturere skemaer/skole på som vi gør det.

Du er altid velkommen til at kontakte os, og du kan finde kontaktoplysninger ved at klikke HER