FAQ, ofte stillede spørgsmål

Det er helt naturligt at have mange spørgsmål, når man står overfor nyt skolevalg, hvad enten man undersøger det på vegne af sig selv eller på vegne af sit barn. På denne side har vi samlet svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet. For at gøre det så overskueligt som muligt, har vi inddelt spørgsmålene i følgende kategorier:

– Hvad er Skolen Fri?
– Opstart
– Undervisningen
– Barnets dagligdag
– Lærere
– Økonomi
– Det praktiske
– Teknisk support
– Andre spørgsmål?

Hvad er Skolen Fri?

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Skolen Fri er dit online alternativ til folkeskolen, hvor alt undervisning foregår online via livestream, og ofte tager udgangspunkt i børnenes interesser. 

Hos Skolen Fri undervises børnene udelukkende af uddannede lærere i et fast skema med alle folkeskolens fag. I modsætning til folkeskolen, hvor der må være op til 26-28 elever per klasse, bestræber vi os på, at der er max 15 børn i klasserne – og oftest færre. Vi garanterer ro i klasserne og en 100% mobbefri skole.

Skolen Fri har klasser på alle klassetrin fra 0. til 10. klasse. Vi oplever, at familier får en bedre hverdag med et gladere, dygtigere og mere socialt barn, der får lyst til at lære. Både private, folkeskoler, andre skoler og kommuner kan indskrive et barn hos os i Skolen Fri.

Fuldt skema for kun 1.700 kr. pr. måned, med en GRATIS prøveuge og INGEN binding. Man kan tilmelde hele skoleåret, og man kan tilmelde ved at klikke på “Tilmeld” i øverste højre hjørne på hjemmesiden. Du får online læringsportaler og IT Support med i prisen.

Skolen Fri er for alle!
Hos Skolen Fri har vi elever med alle baggrunde og forskellige behov – og vi har plads til alle, også dit barn.

Vi inkluderer også børn, som ikke følger den traditionelle undervisning grundet bl.a. skoleproblemer, skolevægring, en diagnose, bopæl i udlandet, sygeundervisning o.lign., ligesom vi også har plads til særligt sensitive børn, højintelligente børn og børn som på anden vis ikke kan være en del af den danske folkeskoles rammer.

Har dit barn en diagnose, skoleproblemer eller skolevægring, som gør, at han eller hun ikke følger folkeskolens traditionelle undervisning? Eller er der en helt anden grund til, at dit barn har brug for nye rammer for undervisningen? Så er du meget velkommen til at kontakte os allerede i dag, så vi sammen kan hjælpe dit barn og finde den helt rigtige løsning for ham/hende.

Vi kan tilbyde et såkaldt “mix-skema”, hvor man følger forskellige fag på dét klassetrin, der passer til ens niveau. I praksis betyder det, at hvis man fx går i 5. klasse, kan man tage fx matematik i enten 4. eller 6. klasse. Kontakt os for at høre mere.

Det er meget individuelt og forskelligt, hvordan man ønsker at bruge Skolen Fri.

Nogle bruger Skolen Fri som supplement til at hjemmeskole, mens andre bruger Skolen Fri som det grundlæggende ”faglige sikkerhedsnet” og hjemmeskoler som supplement. Mange forældre vælger Skolen Fri som fast skole for deres børn i hele grundskolealderen.

Vi har også familier der bruger Skolen Fri, fordi de rejser meget til udlandet eller bor i udlandet i en kort periode, hvilket giver en stor frihed til familien, fordi barnet går i en online skole, der kan følges uafhængigt af geografisk placering.

Vi har desuden samarbejde med mange skoler, kommuner og institutioner. Hos Skolen Fri tilbyder vi et samarbejde om børn fra 0. til 10. klasse (gerne ældre men højest på 10. klasses niveau fagligt). Dermed kan barnet stadig være indskrevet hos skolen/kommunen samtidigt med at blive undervist hos os i Skolen Fri. Læs evt. mere her

Kontakt os og lad os tage en snak ud fra jeres og barnets situation.

Når man som forældre står overfor at skulle vælge en skole til sit barn, er der naturligvis mange spørgsmål, der melder sig. Du er velkommen til at stille os alle dine spørgsmål, så vi sammen kan finde den helt rigtige løsning for dit barn!

Men når det kommer til spørgsmålet om, hvordan det er at gå i Skolen Fri, hvem er så bedre til at svare på dét end nuværende/tidligere elever og forældre? 

Du kan høre om andres erfaringer ved at læse alle de fine udtalelser fra forældre på Trustpilot.

Der er mange ukendte faktorer i spil, når man vælger at påbegynde hjemmeskoling. På denne side kan du læse uddybende spørgsmål og svar ift. lovgivning omhandlende hjemmeskoling.

Mange, der hjemmeunderviser, vælger at bruge Skolen Fri som det ”faglige sikkerhedsnet” og sparringspartner/hjælpere. Vi anbefaler, at I i dette tilfælde melder jer ind i Foreningen Fri Læring, som vi har et samarbejde med. Fri Læring er en forening for hjemmeskolende forældre, som I kan læse mere om på linket.

På side 43 (PDF’ens side 45) i denne undersøgelse kan du læse om, hvilke temaer, der fokuseres på ved de tilsyn, man skal have, når man hjemmeskoler. De tre højst prioriterede fokusområder er områder som vi i høj grad hjælper med at opfylde. Læs mere om tilsyn i nedenstående spørgsmål/svar “Hvordan er det så ift. tilsyn fra kommunen, hvis vi hjemmeskoler og bruger Skolen Fri?”.

Læs desuden Friskolelovens §34 som omhandler hjemmeundervisning ved at klikke HER.

Der er mange ukendte faktorer i spil, når man vælger at påbegynde hjemmeskoling. På denne side kan du læse uddybende spørgsmål og svar ift. lovgivning omhandlende hjemmeskoling.

Ift. tilsyn fra kommunen, er der også stor forskel på, om hjemmeunderviser/forældre må sige: ”Jeg gør det så godt, jeg kan” ELLER kan sige: ”Mit barn får faglig undervisning alle hverdage af seminarieuddannede lærere, som underviser i deres linjefag. Desuden er alle folkeskolens fag er på skemaet, og lærerne laver årsplaner for alle fag. Der er ligeledes adgang til relevante læringsportaler og meget mere”.

På side 42 (PDF’ens side 44) i denne undersøgelse kan du læse om, hvor ofte der føres tilsyn ved hjemmeskoling. Det ”almindelige” er 1-2 gange årligt, og kun 17% fører tilsyn mere end 2 gange årligt.

Se desuden på side 43 (PDF’ens side 45) hvilke temaer tilsynet med hjemmeundervisning fokuserer på. De tre højst prioriterede fokusområder er områder som vi i høj grad hjælper med at opfylde.

Læs desuden Friskolelovens §34 som omhandler hjemmeundervisning ved at klikke HER.

 

Selvfølgelig! Alt undervisning foregår online, så hvis man har en stabil internetforbindelse, kan man følge undervisningen live fra hele verden.

Undervisningen ligger hovedsaligt i tidsrummet 8.30-12.20 (det er forskelligt fra klasse til klasse), med to 30-minutters lektioner om dagen, der ligger efter hinanden med 10 minutters pause.

Se vores aktuelle skemaer for at få et indtryk af, hvordan det ville passe ind i jeres hverdag.

Der findes mange former for skoletilbud i Danmark, lige fra folkeskoler og privatskoler til efterskoler og kostskoler – og selvfølgelig online skoler.

Dét, der gør Skolen Fri til noget helt særligt, er at vi har ophavsretten til at strukturere skemaer/skole på den måde, som vi gør det. Derfor kan vi tilbyde en helt særlig struktur, der har vist sig at fungere yderst godt for mange forskellige elever i alle aldre.

JA! der er 100% styr på GDPR og datasikkerheden. Bl.a. bruger vi UV skole, som bruges af mange traditionelle skoler. Vi har valgt at gøre det, da jeres og jeres barns IT-sikkerhed er vores top prioritet. På denne måde kan vi sikre jer og jeres personfølsomme data 100% ift. GDPR. UV skole er et kvalitets elevsystem, og der udarbejdes årligt ISAE 3000 og ISAE 3402-2 erklæringer af revisionsfirmaet PwC. De er et kvalitetsstempel, der vidner om det høje sikkerheds niveau. og at vi behandler alle data fortroligt.

CO2 og påvirkning af koncentrationsevnen
I modsætning til hjemmeundervisning har 20% af de danske klasseværelser så høje koncentrationer i CO2, at børnenes evne til at tage rationelle beslutninger ifølge forskning bliver forringet til et ‘dysfunktionelt niveau’, og karaktergennemsnittet er ifølge undersøgelser således 2-3 procentpoint lavere ved de høje koncentrationer med CO2.  Børn bliver desuden mere syge af det. Bygningsreglementets grænse for CO2-indhold i luften blev overskredet i 91 % af 245 undersøgte klasseværelser på et eller andet tidspunkt i løbet af skoledagen, og samlet var grænsen overskredet i 47% af skoletiden. En undersøgelse fra DTU har vist, at den hastighed hvormed eleverne løste en række opgaver, kunne hæves med op til 14% og Berkeley National Laboratory i USA dokumenterer (igennem 11 forskningsresultater fra både Europa, USA og Asien), at elevernes performance kan forbedres op til 15% Læs evt. mere ved at trykke HER og HER. Læs mere om indeklima HER. 

Børn i alderen 7-15 år kan i gennemsnit koncentrere sig ca. 30 minutter af gangen (yngste lidt mindre og ældste lidt mere), derfor har vi valgt at lave lektionslængden på 30 minutter.

Hvis man bliver forstyrret, mens man er i flow med en opgave, tager det op mod 25 minutter at komme på niveau igen, og støj i åbne arbejdsmiljøer får præstationen til dykke med helt op mod 66 procent. Det skyldes, at vi er nødt til at bruge en vis procentdel af vores hjernekapacitet til at holde de forskellige støjkilder væk fra vores bevidsthed. Så snart vi beskæftiger os med noget med læsning, skrivning og regning, så har hjernen brug for ro til at koncentrere sig, og så virker støj negativt ind. Sådan lyder fra den svenske hjerneforsker Katarina Gospic. Læs evt. mere ved at klikke HER.

Se evt. også en undersøgelse TV2 lavede i en folkeskoleklasse, hvor der var 153 afbrydelser i løbet af 90 minutter som intet havde med undervisningen at gøre. Det er knap 2 afbrydelser per minut, og som man kan læse i artiklen, er det ikke kun i én klasse, men generelt der er udfordringer med at få ro i de fysiske klassemiljøer. Læs undersøgelsen ved at klikke HER.

Læsedyr (hjemme)
Hjemme er der også bedre mulighed for at have en “læsehund” (eller andet dyr), som forbedrer både det faglige og lysten til at lære, se mere ved at klikke HER “Research shows that animal interactions can actually improve children’s social interaction, reduce stress and anxiety and increase motivation and learning”, læs mere ved at klikke HER og HER.

Fysiske skolers urene toiletter
De uhumske toiletter hos “fysiske skoler” gør at 25% af børnene holder sig hvilet giver dårligere koncentration og nedsætter indlæringsevnen, men også følgende negative konsekvenser: børneorm, blærebetændelse, inkonsistens, tisser i bukserne, ondt i maven og giver dårligere trivsel/sundhed generelt.

Opstart

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Alle børn! Vi har både børn i Skolen Fri, hvor forældrene har valgt os til af mange forskellige grunde, men også forældre med børn i mistrivsel i det traditionelle skolesystem. I Danmark har vi undervisningspligt og ikke skolepligt ifølge Grundloven (§ 76), så mulighederne for at lære er mange. Læs mere i punkterne lige herunder.

Vi ved, hvordan et behov for skoleskifte kan opstå akut, så selvom skoleåret egentlig løber fra august til juni, tilbyder vi alligevel, at man kan starte hele året (også i ferier).

Opstart er altid på en mandag, så lærerne har mulighed for at forberede sig bedst muligt til mødet med sin nye elev.

Hvis I er i tvivl om, om online skole er den helt rigtige løsning for jer, kan I altid få en gratis og uforpligtende prøveuge. Læs mere i spørgsmålet nedenfor: “Er det muligt at få en prøveperiode i Skolen Fri?”.

For at gøre tilmeldingsprocessen så simpel som mulig for jer, kan I enten udfylde vores online tilmeldingsformular eller kontakte os for at tage en nærmere snak og blive indskrevet.

Efter at du har tilmeldt dit barn i Skolen Fri, får du en velkomstmail med yderligere informationer.

Her står bl.a. en masse om, hvad I kan gøre for at forberede jer/jeres barn bedst muligt, ligesom der er konkrete information vedrørende hvordan man tilgår undervisningen og det online klasseværelse.

Hvis I endnu ikke er 100% sikre på, om Skolen Fri er noget for jer, kan I få en helt gratis og uforpligtende prøveuge. Denne kan I enten tilvælge nederst når I udfylder tilmeldingsformularen (der er ingen binding, så hvis I fortryder efter første uge, kan I bare blive meldt ud igen). Ellers kan I kontakte os på 72 15 45 45 for at komme i gang med prøveugen.

For at deltage i undervisningen skal I gå trykke på ”Klasseværelser” i menuen og bruge den kode, I har fået tilsendt i velkomstmailen, til at logge ind. Derefter skal barnet klikke på sin klasses dør.

Her skal I godkende, at programmet må bruge webkamera og mikrofon (det er frivilligt, om man vil gøre brug af det i undervisningen, men programmet skal have svar for at virke).

Nu er I inde i det online klasseværelse med læreren og de andre elever.

Hvis I er i tvivl om noget, kan I også se proceduren på YouTube.

Ja, vi tilbyder en helt gratis og uforpligtende prøveuge!

Med en prøveuge kan barnet prøve hvordan det er at følge undervisning online, ligesom han/hun kan møde alle lærerne i klassen og prøve alle fag på skemaet.

I kan enten tilvælge prøveugen nederst når I udfylder tilmeldingsformularen (der er ingen binding, så hvis I fortryder efter første uge, kan I bare blive meldt ud igen). Ellers kan I kontakte os på 72 15 45 45 for at komme i gang med prøveugen.

Undervisningen

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Vi har klasser fra 0. klasse til 10. klasse. Der er klasser på alle klassetrin, og på mange klassetrin er der flere klasser. På oversigten over de aktuelle skemaer kan du se, hvilke klasser vi har lige nu.

Vi underviser i alle folkeskolens fag, dvs. dansk, matematik, engelsk, tysk, musik, idræt, kristendom, historie, samfundsfag, naturfag, natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi og HDB (Håndværk, Design & Billedkunst).

Derudover har vi Minecraft Education-klasser, hvor man lærer ovenstående fag i Minecraft Education, der er en spilbaseret læringsplatform, der fremmer kreativitet, samarbejde og problemløsning i et fascinerende digitalt miljø.

Vi har også en ridelinje, hvor man lærer ved 100% interessebaseret læring. Ridelinjen er for heste- og rideinteresserede børn, og dækker kernefagene dansk (2 lektioner pr. uge), matematik (2 lektioner pr. uge), engelsk (1 lektion pr. uge) og naturfag (1 lektion pr. uge)

Du kan altid kigge på de aktuelle skemaer og se, hvordan fagene fordeles ud over en uge, baseret på klassetrin.

Ja vi tilbyder fransk fra 5. klasse til 9. klasse. 

Ja vi tilbyder valgfaget billedkunst i 8. og 9. klasse.

Det korte svar er ja. Det lidt længere svar er, at det selvfølgelig er meget individuelt, men med de to daglige lektioner er grundlaget lagt. Vi strukturerer vores skemaer på en måde, så vi kommer omkring alle folkeskolens fag, og følger Fælles Mål på årgangene. Der er ro i undervisningen og højst 15 børn i klassen – oftest færre – hvilket sikrer et øget fokus på det enkelte barns læring.

En af årsagerne til, at to daglige lektioner er nok, er at kvaliteten i de to lektioner hos os i Skolen Fri er høj, og vi udelukkende har seminarieuddannede lærere, der underviser i deres linjefag. Til sammenligning er ca. 37% af nyansatte lærere på andre skoler uden læreruddannelse, og ca. 20% af lærerne i folkeskolen uden læreruddannelse. Vi har kun velforberedte lærere, der ikke presses med opgaver.

Hvis man føler behov for mere end to lektioner dagligt (hvis det er hensigtsmæssigt og hvis barnet har overskud og der er mulighed for det), kan der suppleres på mange forskellige måder. Vi har fx lavet en oversigt over nogle gode supplerende læringsforslag, men der er også en mulighed at tilkøbe undervisning i en klasse mere og dermed få 4 lektioner i Skolen Fri dagligt (der er 20% rabat på anden klasse), eller købe enkelte fag udover den klasse barnet går i. Som sagt er det dog meget individuelt og vi vil opfordre jer til at ringe til os og tage en snak om mulighederne for det enkelte barn.

Når børnene har færre lektioner, har de naturligvis også bedre mulighed for søvn, hvilket er altafgørende ift. læring og hjernens udvikling! Man regner med, at en times mindre søvn i tre dage kan sammenlignes med, at du går to klassetrin ned i dit læringspotentiale. Derudover forringer søvnmangel børns hukommelse, kreativitet, logiske sans og deres læse- og regnefærdigheder samt evne til at fokusere.

Det kan være svært at sige, hvor meget undervisning, der er lige tilpas for børn – både fordi børn er forskellige, og fordi der er mange andre faktorer at tage med i beregningen.

Når børn har syv daglige lektioner, som man ser det i den almene folkeskole, kan det påvirke børns trivsel på flere måder; det kan have indvirkning på muligheden for interessebaseret læring, deres lyst til at lære samt deres mulighed for at få nok søvn. Og kan børnene overhovedet huske alt det, der gennemgås i løbet af en dag i en skoleklasse med op til 29 børn, der potentielt undervises af en underviser uden læreruddannelse?

Til sammenligning har man i Finland ca. halvt så mange lektioner årligt, som man har i folkeskolen i Danmark, men finske børn klarer internationale faglige tests meget bedre end danske børn fra folkeskolen.

Vi mener, at det er bedre at få 90% læring ud af to daglige lektioner og have et barn, der er glad for at lære, end at få 10% ud af syv daglige lektioner og have et barn i krise eller med skolevægring.

Endnu en fordel ved, at børnene har færre lektioner er, at de har bedre mulighed for søvn, hvilket er altafgørende ift. læring og at udvikle hjernen! Man regner med, at en times mindre søvn i tre dage kan sammenlignes med, at du går to klassetrin ned i dit læringspotentiale. Derudover forringer søvnmangel børns hukommelse, kreativitet, logiske sans og deres læse- og regnefærdigheder samt evne til at fokusere.

I slutningen af hver lektion lægger læreren op til, hvordan børnene selv kan arbejde videre med det, der er gennemgået – det er ikke lektier, men blot en mulighed. Vi foreslår i forlængelse heraf, at du/I som forældre er med til at strukturere dagen for jeres barn, så der i kalenderen fx er ”skoletid i Skolen Fri”, og derudover er fx ”læse-tid”, ”matematik-tid”, ”engelsk-tid”, ”lyt til læringspodcast-tid”, ”se dokumentar-tid”, ”lav projekt-tid” osv.

Vi opfordrer også forældre til at læse årsplaner for de forskellige fag (de kan findes på Google Drev, som I fik link til på mail, da I tilmeldte jeres barn) og hvis I fx ser, at årsplanen indeholder området ”vikingetiden”, kan I se dokumentarfilm om det, se serier/film om vikinger, se udstilling/gå på museum om vikinger, låne/købe en bog om vikinger, tale om vikinger over aftensmaden/i løbet af dagen osv.

Ja, på lige fod med friskolerne – du kan se en forklaring på begrebet i denne vejledning til Friskoleloven.

Ja, vi laver gerne specielt tilpassede skemaer, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi har mange klasser, hvilket giver mange kombinationsmuligheder. Kontakt os for uddybning og en samtale om mulighederne.

Hos Skolen Fri har vi fokus på online KLASSE undervisning, da vi mener det har nogle store styrker ift. eneundervisning. Det er f.eks. muligheden for det sociale som er i en klasse online, at få følelse af at andre børn er i samme situation som en selv, det er noget lettere at overgå til “fysisk” undervisning fra online klasseundervisning fremfor online eneundervisning, mange børn med behovet har behov for at “skjule” sig lidt især i starten og “bare” lytte/se med hvilket kan lade sig gøre med online klasseundervisning fremfor online eneundervisning og desuden desuden er online klasseundervisning noget billigere end eneundervisning. 

Ja, vores lærere udarbejder årsplaner i alle fag og på alle klassetrin. Disse kan findes på det Google Drev, du/I fik link til på email, da I tilmeldte jeres barn.

Barnets dagligdag

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Forældre melder tilbage til os, at deres børn generelt får det meget bedre socialt, når de går i Skolen Fri!

Børnene får struktur og ro i deres skolegang/hverdag, som fører til ro generelt. Ofte kommer børnene fra nederlag, urolig skolegang og/eller rammer som ikke har kunnet håndtere børnenes behov.

Derudover får børnene ofte lidt mere søvn og tid (pga. mere fokuseret læring og færre lektioner) som gør, at børnene får overskud og tid til at pleje deres sociale relationer/venner og fritidsaktiviteter.

En ofte overset faktor i børnenes liv er, at hvis der ikke er ro i familien, gør det heller ikke noget godt for børnene generelt, og med Skolen Fri og den afklaring som følger med, giver det ro og overskud i hverdagen for både familien og barnet. Børnene får en tydelig daglig struktur de kan være i hos Skolen Fri.

Flere børn har heller ikke det sociale behov som nogle institutioner eller voksne måske umiddelbart mener de skal have. Børns sociale behov er lige så individuelle som voksnes behov.

Vi oplever også, at flere børn i Skolen Fri danner nye venskaber i klasserne – enten online eller fysisk, ligesom en del mødes med andre hjemmeskolegrupper eller klassekammerater fra de skoler, de gik i tidligere.

Skolen Fri er lektiefri. En lang række danske og internationale undersøgelser peger på effekten af lektier som værende enten lav, nyttesløs og ligefrem skadelig.

Dog bliver der lagt op til, hvad børnene selv kan arbejde videre med selvstændigt efter undervisningen. Og hvis børnene har noget, de ønsker respons på, kan de (eller deres forældre) altid sende det på mail til lærerne eller vise det i selve lektionerne og på den måde få respons.

I Skolen Fri har eleverne 2 lektioner om dagen (10 lektioner om ugen), undtaget 0. klasse, der har 5 lektioner om ugen. Du kan se de aktuelle skemaer her.

Nej, det er 100% frivilligt, om eleverne ønsker at have webcam tændt. Mange børn har, af forskellige gode grunde, ikke lyst til at vise deres ansigt på skærmen i undervisningen. Vi bliver selvfølgelig glade, hvis vi ser børnene, men det er som sagt 100% frivilligt.

Avatars
Som alternativ tilbyder Skolen Fri, at man kan lave sin egen personlige avatar som billede på sit webkamera, hvilket selvfølgelig også er frivilligt. En avatar kan være en mulighed for at deltage mere aktivt i undervisningen uden at vise sit eget ansigt, og avatars giver lidt mere liv i den daglige undervisning og kan måske på et senere tidspunkt give børnene mod på at vise sig på skærmen.

De avatars, man kan bruge i Skolen Fri, er lavet sådan, at hvis børnene taler og/eller laver ansigtsmimik/flytter hovedet, så gør barnets avatar det også. Det skal understreges, at selvom man har en avatar som skærmbillede/webcam-billede, så er der stadig ikke noget krav om, at barnet skal sige noget. Så barnet må meget gerne have sin avatar uden at sige noget.

Vi opfordrer til, at børnene laver avatars som ligner dem selv. Det er udelukkende ”menneskelignende” avatars, der må bruges i undervisningen, da der ellers er for stor risiko for, at det forstyrrer undervisningen (hvis børnene fx kan bruge forskellige dyr, figurer osv.). 

Lærerne forbeholder sig ret til at slukke for børnenes kameraer, hvis de vurderer, at en avatar forstyrrer undervisningen.

For at deltage i undervisningen i det online klasseværelse, skal man bruge enten en computer, en tablet/iPad eller mobiltelefon (vi anbefaler dog klart en computer), og adgang til internettet. Desuden skal man have en blyant og papir ved siden af, og en printer kan også være en god ide. 

Nej, vi tester ikke vores elever – vi fokuserer på trivsel, tryghed og læring fremfor tests og prøver.

Britisk forskning viser, at fokus på test og kontrol risikerer at skade skoler og elever mere end det gavner. Middelmådighed og mangel på nytækning bliver snarere resultatet, advarer flere internationale eksperter.

Desuden påvirker tests mange elever negativt: “Næsten halvdelen af [eleverne] har oplevet at blive kede af deres resultat fra de nationale test. Det er de fagligt svageste elever, der har det sværest med testene“.

Vi laver dog meget gerne en udtalelse på dit barn, hvis du ønsker det. Desuden findes der diverse tests i de gratis læringsportaler, vi har tilknyttet skolen, og som du er meget velkommen til selv at give dit barn.

Skoleåret løber fra august til juni, men vi optager løbende elever gennem hele skoleåret (også i ferier). Se mere ovenfor under “Opstart” og spørgsmålet “Hvornår er opstart muligt?”.

OBS: Juli er betalingsfri. Se mere under punktet “Økonomi” nedenfor.

Da vi har elever fra hele landet, tilpasser vi ferieugerne, så det passer på tværs af landet.

Vi starter normalt lidt tidligere efter sommerferien i forhold til mange andre skoler. Til gengæld holder vi to ugers vinterferie (uge 7 og 8), da vi har børn fra hele landet, og det er forskelligt, om det er uge 7 eller 8, der normalt afholdes vinterferie.

Børnene får oplæg af lærerne i alle fag, så de har mulighed for selv at arbejde fagligt i den ene af ugerne.

Se den aktuelle feriekalender her.

Lærere

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Først og fremmest er alle vores lærere seminarieuddannede, og underviser udelukkende i deres linjefag.

Vi har lavet en side med lidt info om de enkelte lærere, deres linjefag, interesser mv. samt et billede af dem, så du/I kan læse lidt om, hvem der underviser dit/jeres barn. Hvis I har et spørgsmål til den enkelte lærer, er I altid velkommen til at sende en mail til den mailadresse, der står under deres beskrivelse.

Ja, i Skolen Fri bruger vi udelukkende seminarieuddannede lærere. Til sammenligning er ca. 20% af lærerne i folkeskolen uden læreruddannelse og ca. 37% af nyansatte lærere er uden læreruddannelse.

Undersøgelser viser, at jo større en del af lærerstillingerne, der varetages af uddannede lærere, jo bedre klarer børnene sig ved afgangseksaminerne, også når der er taget højde for børnenes sociale baggrunde.

Vores lærere underviser desuden udelukkende i deres linjefag.

Ja Skolen Fri har en Copydan aftale ift. at bruge diverse materiale i undervisningen.

Økonomi

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Vi har først og fremmest en helt gratis og uforpligtende prøveuge, hvor I kan få afprøvet, om online skole er noget for jer og om det lever op til jeres forventninger.

Derefter er prisen for private 1.700 kr. pr. måned for 1-10. klasse. 0. klasse er halv pris (dvs. kun 850 kr.), da de har halvt så mange lektioner. Læs mere om priser for private her.

For kommuner/institutioner er prisen 2.600 kr. pr. måned for 1-10. klasse, og 1.300 kr. for 0. klasse. 

Det er også en mulighed at tilmelde et barn to hold/skemaer og dermed få 20 lektioner ugentligt. Hvis du er privat vil du få 20% rabat på andet hold/skema.

Hvis man er interesseret i enkeltfag, enten som supplement til et almindeligt skema, eller som ekstra undervisning ved siden af et andet undervisningstilbud, så koster dansk og matematik 600 kr. pr. fag som enkeltfag, og alle andre fag koster 300 kr. pr. fag.

Har du to eller flere børn, der skal gå i Skolen Fri, har vi søskenderabat på 20%. Hvis man fx har to børn i Skolen Fri er prisen 1.700 kr. for første barn og 1.360 kr. for andet barn, dvs. 3.060 kr. i alt pr. måned for at have to børn i Skolen Fri.

Vi har ingen binding, men heller ingen tilbagebetaling, hvis barnet/børnene stopper midt i en måned.

Ja, vi tilbyder 20% søskenderabat.

Det betyder i praksis, at hvis du fx har 2 børn i Skolen Fri, er prisen (1.700 + 1.360) = 3.060 kr. pr. måned. Det vil sige 1.530 kr. pr. barn.

Nej, ikke for private. Når du har et barn i Skolen Fri, betaler du for en måned forud (d. 1. hver måned), men barnet kan stoppe når du ønsker det, uden der kommer ekstra opkrævninger. Dog er der ingen tilbagebetaling af forudbetalte skolepenge. Der er desuden intet depositum m.m.

Kommuner/skoler/institutioner m.fl. som indskriver et barn i Skolen Fri har binding på løbende måned plus måneden efter.

Vi har endnu ikke oplevet, at kommuner har støttet hjemmeundervisning økonomisk. Men hvis kommunen/skolen, som barnet kommer fra, vælger at vi skal stå for sygeundervisning, så betaler de.

Familier der hjemmetræner*, og familier, der er nødsaget til at være hjemme med et barn, der ikke kan møde frem i skolen, eller hvor kommunen ikke kan stille med et relevant skoletilbud, kan få tilkendt tabt arbejdsfortjeneste (TAF).

Det vil sige, at der er situationer hvor familier, der ser sig tvunget ud i registreret hjemmeundervisning, godt kan blive tilkendt TAF – fx når en familie er godkendt til hjemmetræning*, eller hvis kommunen ikke kan frembringe et relevant skoletilbud, og familien dermed ser sig tvunget til selv at stå for undervisningspligtens indfrielse i en periode.

Vær opmærksom på at det ikke er sikkert, at kommunen er bekendt med, at der godt kan tilkendes TAF til familier, der er tvunget ud i registreret hjemmeundervisning, og at der ikke er garanti for at opnå fuld TAF.

Scenarier med sygeundervisning – altså hjemmeundervisning hvor undervisningspligtens indfrielse fortsat er skolens ansvar – kan også tilkendes TAF. TAF gives for en periode og forlængelse kan opnås. Kommunen tager løbende stilling til den konkrete situation.

Det er serviceloven, der beskriver lovrammen omkring TAF. Der er desuden denne principafgørelse, der kan være relevant for de familier, der er registrerede hjemmeundervisere på baggrund af manglende relevant skoletilbud, er under ordningen om sygeundervisning, eller som er godkendt til hjemmetræning.

*Hjemmetræning er en samlet betegnelse for den træning af barnet, forældre udfører som et alternativ til et kommunalt tilbud om hjælp eller støtte.

I tilfælde, hvor man som forælder hjemmetræner* sit barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan man modtage specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisning af barnet. Denne rådgivning er gratis.

*Hjemmetræning er en samlet betegnelse for den træning af barnet, forældre udfører som et alternativ til et kommunalt tilbud om hjælp eller støtte.

Ved behov kan man tage kontakt til kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Se desuden herunder fra Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 8, §34, stk. 3 og 4: 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 32 a, stk. 1, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen.

Det praktiske

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Som elev i Skolen Fri kan man godt tage Folkeskolens Afgangsprøver, dog må vi som online skole ikke afholde selve eksaminerne; det skal ske i barnets bopælskommune. Her kan du læse mere om mulighederne. 

Hvis man vil afholde eksamen hjemme, er der også mulighed for det. I Bekendtgørelse om folkeskolens prøver §25 står der, at “skolens leder kan beslutte, at prøveaflæggelsen foregår et andet sted end på skolen. Skolens leder kan beslutte, at en prøve med mundtlig besvarelse afholdes som videokonference mellem elev, eksaminator og censor”.

Normalt er seneste frist for tilmelding til prøverne 1. februar (læs mere HER, specifikt Bilag 3, punkt 6).

Vi sørger for at gøre børnene fagligt klar til afgangsprøverne, og derudover afholder vi to eftermiddage i løbet af foråret, hvor vores lærere orienterer børnene omkring afgangsprøver i dansk, matematik, engelsk og naturfag, og desuden giver konkrete gode råd til prøverne generelt.

Der findes mange prøve- og eksamensfri friskoler/privatskoler, så det er helt normalt at en skole ikke afholder eksamen. Tre ud af fem nordiske lande har desuden ingen eksamen i grundskolen. Kun i Norge og Danmark afsluttes grundskolen med eksamen, og i Norge skal eleverne kun op til to prøver.

Her kan du læse mere om afgangseksamen som hjemmeskolende og optagelse på ungdomsuddannelser.

Ja, vi har flere forskellige online læringsportaler tilknyttet, som man får adgang til, når man er tilmeldt Skolen Fri. Det vil sige, at de er inkluderet i prisen for de børn som går i en klasse i Skolen Fri.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at hjemmeskole-elever/privatister ikke skal uddannelsesparathedsvurderes.

Hvis man stopper hos Skolen Fri skal man sende en e-mail til kontor@skolenfri.dk eller kontakt@skolenfri.dk, og så skal man ikke betale mere derefter. Der er ingen tilbagebetaling af forudbetalte skolepenge. Man er selvfølgelig altid velkommen igen en anden gang.

Teknisk support

SKJULT med brugerdefineret CSS-kode (under Avanceret)

Det er meget naturligt, at nogle børn kan have udfordringer med at skrive i chatten til læreren, og derfor kan have brug for et redskab til at omdanne tale til tekst.

For at gøre det så nemt som muligt for jer, har vi lavet en guide til hvordan man bruger funktionen Tale-til-Tekst på hhv. Windows, MacOS eller iPad.

Vi har desuden også mulighed for at tilbyde TxtAnalyser og AppWriter til børn med ordblindhed igennem Wizkids. Vi har lavet to korte videoer med forklaring af, hvordan I kommer i gang med at bruge programmerne her: AppWriter og TxtAnalyser.

Som elev hos Skolen Fri kan man få adgang til hjælpeprogrammerne TxtAnalyser og AppWriter, der begge er rigtig gode redskaber til ordblinde.

Vi har lavet denne instruks (PDF åbner i ny fane), der forklarer, hvordan man får adgang til programmerne. Vi har desuden lavet to korte videoer med forklaring af, hvordan I kommer i gang med at bruge programmerne her: AppWriter og TxtAnalyser.

Kontakt endelig vores IT Support på 20 77 79 40 alle hverdage fra 8.30-12.20, hvis I har udfordringer med at få installeret programmerne.

I nogle fag vil det være en stor fordel at kunne skrive i en PDF-fil.

Man kan selvfølgelig altid printe opgaverne ud, men man kan også vælge at redigere i dem digitalt.
Det har vi lavet en guide til, hvordan man gør. 

Hvis du har brug for teknisk support til skolerelaterede udfordringer, er du meget velkommen til at kontakte vores IT Support på mailen it@skolenfri.dk, eller på telefonnummer 20 77 79 40 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30. Så står vi klar til at hjælpe dig!

Ved særligt vanskelige IT-udfordringer kan vi også tilbyde fjernsupport, så vi får mulighed for at styre din computers mus imens vi taler med dig og imens du kan se med på din egen skærm.

Det er et meget effektivt redskab til at hjælpe dig med at få din computer til at virke til undervisningsbrug igen. Hvis du ønsker fjernsupport (dvs. at vi overtager musen på din PC imens du selv kigger med) skal du følge denne guide til at installere TeamViewer forud for at du ringer til os.

Du er som altid selvfølgelig også velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til denne guide.

Andre spørgsmål

Hvis du ikke kunne finde svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os