Skoleskak

Spil skoleskak hos Skolen Fri

Hos Skolen Fri tilbyder vi børnene kan spille skak, og det er hver onsdag på enten begynder hold (kl. 12.30 – 13.00) eller øvet hold (kl. 13.10 – 13.40).

Begynderhold: Her starte vi med at lære brikkerne at kende, og hvordan de rykker på brættet. Dette gør vi ved hjælp af forskellige små skakspil.

Øvet hold: vi spiller små skakspil og spiller med et fuldt skakspil. Der vil være forskellige øvelser taktikopgaver.

Skolen Fri har et samarbejde med Dansk Skole Skak, for at højne kvaliteten og inddrage så meget fagligt som muligt. Skoleskak har positiv indflydelse på faglige, sociale og personlige kompetencer. Forskning fra flere lande har bl.a. vist, at skoleskak styrker børn og unges læse- og sprogforståelse, koncentration, problemløsning, uddannelsesmuligheder samt kritisk og kreativ tænkning.

I Danmark har man med Aarhus-undersøgelsen testet skoleskaks indvirkning på indskolingselevers matematiske kompetencer via SKAK+MAT®. Undersøgelsen viste at de elever, der fik erstattet en ugentlig matematiktime med Dansk Skoleskaks SKAK+MAT®–program klarede sig bedre end de, der modtog almindelig matematikundervisning.

Undersøgelsens resultater er publiceret i det internationale tidsskrift PLOS ONE: “Your Move: The effect of chess in mathematics test scores”, læs den evt. ved at trykke HER

Prisen for at deltage i Skolen Fri’s Skole Skak er 199 kr. pr. måned. Skoleskak er en mulighed for børn som allerede går i Skolen Fri, men også andre børn. Man kan tilmelde ved at klikke HER