Velkommen til Skolen Fri

Velkommen til Skolen Fri.  Nedenfor kan du kan læse de overordnede rammer – men vi er altid åbne for gode ideer, justeringer, ris/ros, og alle spørgsmål er meget velkomne.

I kan også følge med i facebookgruppen her www.facebook.dk/skolenfri

Undervisningen bygger på få timers undervisning hver dag i alle de fag man skal gennemgå ifølge folkeskoleloven, interessebaseret læring og vil bl.a. kunne bruges som underbygning ift. kvaliteten af den hjemmeundervisning man vælger for sit barn overfor kommunens tilsyn. Sidst men ikke mindst tror vi simpelthen på, at denne her hjælp til børn og familier vil støtte det faglige og ikke mindst den lystbetonede læring. Skolen Fri er skræddersyet til børn som hjemmeundervises, men andre børn kan i mindst lige så høj grad have stort udbytte af skolen. Skolens målgruppe er bred, og tæller mange former for børn som ikke følger den traditionelle undervisning. Det kan f.eks. være pga. skoleproblemer, børn i udlandet, sygeundervisning, skolevægring, skoleproblemer osv. Tilbuddet er helt unikt, og der findes ingen andre steder som dette i Danmark. Herunder vil skolens hovedprincipper beskrives kort, men er en løbende proces.

 • Der undervises livestreamet med webkamera
 • Små klasser (max. 15 børn i hver, men reelt færre) og meget korte skoledage med kvalitetsundervisning. Det vil sige højest halvt så mange som man må i folkeskolen, hvor der kan være op til 30 børn i hver klasse jf. Folkeskolelovens §17, stk. 1. Desuden er det hos os 100% frit om man deltager i alle lektionerne (vi fører ikke fravær), hvilket helt sikkert vil gøre det daglige antal deltagende børn lavere
 • Undervisningen bygger på få timers undervisning hver dag i alle de fag, man ifølge Folkeskoleloven skal gennemgå, og mængden af de enkelte ugentlige lektioner er relateret til klassetrin, dvs. f.eks. mere dansk og matematik end idræt og biologi
 • Lektioner á 30 minutter, da det er absolut max. for hvad børn kan koncentrere sig om læring
 • Vi er en lektiefri skole, men der vil blive lagt op til at børnene skal lave noget fagligt materiale efter lektionerne, gerne i relation til barnets interesser – det er dog 100% frivilligt. Dette er udover de pædagogiske og faglige begrundelser med baggrund i at der hos det kommunale tilsyn hos hjemmeundervisere flere steder står følgende; “Tilsynet føres ved gennemgang af konkret dokumentation for undervisning f.eks. undervisningsmateriale, dagbøger, produkter og andre relevante evalueringsredskaber”
 • Prisen pr. barn pr. måned er kun 1.500 kr. (mulighed for 20% søskenderabat), og prisen er derfor tilsvarende prisen for en friskoleplads
 • Børnene bestemmer selv om han/hun vil ses og høres live på kamera
 • Skolen Fri fokuserer på et helhedsorienteret syn på børnene, samtidigt med der bliver undervisningsdifferentieret så der tages udgangspunkt i det enkelte barn
 • Børnene skal ikke lave lektier, men der lægges op til at de laver materiale selv, men det er 100% frivilligt. Det er godt ift. interessebaseret læring, forståelsen af det faglige og ikke mindst ift. en evt. dokumentation overfor tilsyn fra kommunernes side
 • Vi er meget opmærksomme på, at undervisningen IKKE er klassisk undervisning flyttet til en skærm… det er interessebaseret, gennemgår de grundlæggende områder og lægger op til at børnene kreativt arbejder videre efterfølgende selv
 • Undervisningen lever op til samme faglige mål fra Børne- og Undervisningsministeriet som hos friskoler, forskellene ligger i hvordan vi lever op til mål og krav
 • Der bliver lavet undervisningsplaner i alle fag og på de enkelte trin og fag (noget som tilsyn ved hjemmeundervisning ofte efterspørger), MEN de er meget åbne, så der er mulighed for at arbejde undersøgende og følge børnenes interesser
 • Kan garantere ingen larm i undervisningen og 100% mobbefri skole
 • Laver gerne udtalelser/elevplaner op til tilsyn fra kommunen, og er gerne indover ift. tilsyn
 • Der bliver ikke ført fravær/fremmøde, medmindre forældre ønsker det (eller det er et krav fra kommunen)
 • Der testes IKKE, overhovedet ikke! Medmindre det er et ønske forældre OG barn selv fremsætter (eller det er et krav fra kommunen)
 • Vi bruger som udgangspunkt kun uddannede lærere med linjefag i det de underviser i (hvilke andre skoler kan “prale” af det?)
 • Lærerne efteruddannes med kurser indenfor relevante områder, det kan f.eks. være “undervisning online”, “undervisning af børn med autisme”, “undervisning af børn med skolevægring”, “undervisning af børn med angst”, “undervisning af børn med ADHD/ADD” osv.
 • Skolen er et stort argument overfor kommunens tilsyn ift. at føre hjemmeundervisning i høj kvalitet. I §34, stk. 1-2 fra Friskoleloven, som hjemmeundervisere delvist skal følge, står der: “Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder” og; “Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår og hvem der skal undervise børnene.”
 • Vi arbejder med meget tydelig læring, så børnene ved præcist og forhåbentlig kan genfortælle hvad de har lært/arbejdet med hver dag
 • Fokus på AFEL (Ansvar For Egen Læring)
 • Hvis nogle elever har fælles interesser, kan der evt. dannes gruppearbejde, men ellers ikke
 • Børnene får en oplevelse af, at de ikke er “alene” om at blive hjemmeundervist, men ser at mange andre børn på deres egen alder også lever sådan
 • Vi prøver så vidt muligt at inddrage og efterleve FN’s Verdensmål. Desuden findes der vist ingen mere bæredygtige skoleklasser/skoler end vores, da der f.eks. hverken bruges energi på transport (CO2), bygning af lokaler, opvarmning af lokaler, vedligehold osv.
 • Hvis du ser på vores skema, kan du se, at jo ældre man er, jo senere på dagen skal/kan man følge undervisningen, og det er helt bevidst, for det underbygges videnskabeligt;

  https://videnskab.dk/kultur-samfund/boer-foerste-lektion-begynde-senere 

 • Læs evt. mere om hjemmeundervisning hos www.frilæring.dk eller www.hjemmeundervisning.dk
 • Vores skole var i TV2 Nord onsdag d. 15. september 2021, se med her: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/ny-onlineskole-alexander-fra-hjoerring-faar-undervisningen-hjemme  

De voksne i Skolen Fri

Klaus

Klaus er leder og initiativtager til Skolen Fri. Desuden vil han også undervise indimellem. Han har undervist på friskole, privatskole, folkeskole, i specialklasser, i arresten og hos VUC.
Mail:  kontakt@skolenfri.dk

Jeanette

Jeanette er 57 år, har været lærer i 12 år og bor i Århus. Hendes linjefag er dansk, madkundskab og natur/teknik. Hun er rådgiver på BørneTelefonen og starter til august på børnerådgiveruddannelsen hos VIA.
Mail:  jeanette@skolenfri.dk

Diana

Diana Persson er 43 år og bor på det sydligste Sjælland, i Vordingborg. Diana har linjefag i Engelsk, matematik, religion og specialpædagogik. Senere har hun taget en efteruddannelse i dansk som andet sprog.
Mail:  diana@skolenfri.dk

Trine

Trine Jensen er 30 år og uddannet matematik-, engelsk- og naturteknologilærer. Hun brænder for at videreformidle sin store passion for de naturvidenskabelige fag og glæden ved at lære generelt.
Mail:  trine@skolenfri.dk

Nick

Nick er 29 år og læser til dagligt tysk på Aarhus Universitet. Før han begyndte at studere igen, arbejdede han en del år som både folkeskole- og friskolelærer. Udover tysk har han også linjefag i engelsk og samfundsfag.
Mail:  nick@skolenfri.dk

Naiomi

Naiomi har været lærer i 5 år. Derudover har hun arbejdet i rejsebranchen i 4 år, både i udlandet, i lufthavnen og på kontor i Danmark.
Hun har matematik og idræt som linjefag og 5 års undervisningserfaring i kristendom og N/T.
Mail:  naiomi@skolenfri.dk

Benjamin

Benjamin er 28 år gammel og uddannet folkeskolelærer fra Københavns Professionshøjskole. Han har Musik, Engelsk og Historie som linjefag.
Benjamin kommer til at stå for musikundervisningen. Benjamin arbejder også som Yin Yogalærer (er uddannet børneyogalærer).
Mail:  benjamin@skolenfri.dk

Kristine

Kristine er 29 år gammel, uddannet skolelærer, med linjefag i dansk, samfundsfag og historie. Derudover har hun på læreruddannelsen specialiseret sig i læsevanskeligheder, sproglig bevidsthed og udeskole. Kristine har været i faget de sidste 5 år, er nysgerrig på livet, elsker at rejse og bor snart i Barcelona.
Mail:  kristine@skolenfri.dk

Trine

Trine er 47 år og bor med sin familie i Vendsyssel. Hun er læreruddannet i 2002 med linjefagene dansk, engelsk, samfundsfag og sløjd. Trine har arbejdet på skoler i Danmark og i udlandet og er vild med sprog, at rejse og at lære nyt. Hun er også glad for at lære fra sig og for frivilligt foreningsarbejde.
Mail:  trinek@skolenfri.dk