Ungeklasse

I vores Ungeklasse fokuserer vi udelukkende på følgende fag:

Dansk (5 lektioner pr. uge)

Matematik (3 lektioner pr. uge)

Engelsk (2 lektioner pr. uge)

Klassen er generelt for 15-25-årige, og det faglige niveau er 9. klasses niveau