Portalplus

Portal Plus er en samling af de bedste online læringsportaler i Danmark, som giver adgang til dem alle på én gang. Adgangen til læringsportalerne gennem Portal Plus foregår via abonnement, og prisen for alle disse specielt udvalgte læringsportaler er kun 149 kr. pr. måned. Bindingsperioden er løbende måned plus måneden efter.

Portal Plus er en del af Skolen Fri. Følger eleven en klasse, er alle portalerne inkluderet i prisen.