Modtag eneundervisning hos Skolen Fri

Har dit barn brug for mere private rammer, hvor kun han eller hun undervises alene af en lærer, tilbyder vi hos Skolen Fri også eneundervisning. Som voksen har du også mulighed for at få eneundervisning, hvis du har behov for at undervises i et eller flere af folkeskolens fag.

Ligesom i klasserne anvendes udelukkende seminarieuddannede lærere til eneundervisningen. Denne form for undervisning kan også modtages som lektiehjælp eller som supplerende timer i forhold til anden undervisning – mulighederne er mange.

For at modtage eneundervisning bedes du kontakte Skolen Fris lærere direkte via mail, som du finder i oversigten neden for. Prisen for eneundervisning er 799 kr. pr. måned. Du får 30 minutters 1:1-undervisning med en lærer pr. uge, og læreren har i den forbindelse tid til forberedelse og evaluering. Ved aflysning eller fridage på tidspunktet for eneundervisningen flyttes lektionen til et andet tidspunkt.

Find de fag, vi tilbyder eneundervisning i, neden for samt lærerne tilknyttet fagene. 

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Musik

Madkundskab

Kristendom

Historie

Fysik/Kemi

Natur/Teknik

Biologi

Geografi

Samfundsfag

HDB (Håndværk, Design, Billedkunst)

Ordblindeundervisning