Børne samtaler og ungecoaching/forældresparring

Hensigten med samtalerne er at give børn og unge et frirum, hvor de i fortrolighed kan være med deres udfordringer. Et trygt sted hvor de bliver lyttet til, set og forstået og hvor de kan få kvalificeret støtte til det der er svært i deres liv og som ofte skaber magtesløshed, mistrivsel eller skolevægring. Det kan være forskellige problemstillinger som skilsmisse i familien, mobning i skolen eller udfordringer i det sociale samspil med andre børn.  Sammen med barnet finder vi i fællesskab frem til forskellige handlemuligheder, for på den måde at styrke barnets handlekompetence, som giver dem håb. Ved at have nye redskaber at gøre brug af og føle sig forstået, vokser barnets selvværd, hvilket giver nyt mod på livet.

Samtalen er ikke-terapeutisk, foregår online og er på 30 min. 

Min baggrund for at have børnesamtaler:

Kontakt: Jeanette Gaia Roest – jeanette@skolenfri.dk

Terapi & UngeCoaching - Forældresparring

Trivsel er en forudsætning for et godt selvværd, et meningsfuldt liv samt overskuddet til at lære og udvikle sig og finde vej i livet. Det er også vigtigt for at minimere konflikter og skabe sunde og værdifulde relationer i hjemmene og til jævnaldrende.

Når én person i familien mistrives, mærker alle i familien det!

Barnet/den unge/forældrene kan derfor have brug for et neutralt rum til at håndtere udfordringerne i og få professionel hjælp – i form af terapi/ coaching /sparring – til at tackle udfordringerne. Min erfaring viser mig, at der ofte kun skal en meget lille forandring til i en person eller en familie for at skabe trivsel for alle parter.

Jeg hedder Anne Lyngsholm van der Ploeg og er både lærer på Skolen Fri og Psykoterapeut MPF, Coach og Familiebehandler i egen praksis – lyngsholm.dk.

Jeg tilbyder online psykoterapi, coaching og sparring til børn, unge og forældre i Skolen Fri – eller fysiske sessioner i Bryrup – Midtjylland, hvor jeg bor.

Jeg tilbyder altid en halv times gratis afklarende samtale, hvor vi sammen danner os et overblik over din/jeres udfordringer og derudfra jeg kan give et bud på, hvordan jeg kan hjælpe og hvilke metoder, jeg tænker vil være bedst og mest effektive.

Min baggrund:

Du er velkommen til at kontakte mig på 51 84 28 71 eller anne@lyngsholm.dk eller booke en tid online via min hjemmeside: www.lyngsholm.dk, hvor du kan læse mere om mine ydelser og priser. Jeg giver 10% i rabat til børn, unge og forældre på Skolen Fri.