Børne samtaler

Hensigten med samtalerne er at give børn og unge et frirum, hvor de i fortrolighed kan være med deres udfordringer. Et trygt sted hvor de bliver lyttet til, set og forstået og hvor de kan få kvalificeret støtte til det der er svært i deres liv og som ofte skaber magtesløshed, mistrivsel eller skolevægring. Det kan være forskellige problemstillinger som skilsmisse i familien, mobning i skolen eller udfordringer i det sociale samspil med andre børn.  Sammen med barnet finder vi i fællesskab frem til forskellige handlemuligheder, for på den måde at styrke barnets handlekompetence, som giver dem håb. Ved at have nye redskaber at gøre brug af og føle sig forstået, vokser barnets selvværd, hvilket giver nyt mod på livet.

Samtalen er ikke-terapeutisk, foregår online og er på 30 min. Det er muligt, for forældrene at få en gratis og uforpligtende kort telefonsamtale inden børnesamtalernes opstart.  Herefter er prisen for børnesamtalen 199 kr. pr. samtale.

Min baggrund for at have børnesamtaler:

Kontakt: Jeanette Gaia Roest – jeanette@skolenfri.dk