Børne meditation

Børn og unge er i dag udsat for et massivt pres fra mange sider. De skal præstere og leve op til forventninger fra mange sider og er konstant ”på” i vores medieverden i dag. Det kan resultere i, at deres nervesystem kan blive pressede og kroppen stresset, så den ender i en kæmp, frys eller flygt tilstand. Se evt. link her: Motorikcenter – Vi brænder for at dele ud af vores værktøjer

Skolen Fri/Josefa tilbyder meditation som et redskab til at hjælpe barnets krop tilbage i balance, så de opnår en bedre trivsel og et større udbytte af at lære nyt.

Meditation kan kort sagt bl.a. hjælpe til:

Jeg ønsker at skabe et rum, hvor de kan finde en ro i bare at være dem, uden at skulle præstere. Jeg vil derfor starte med nogle dybe vejrtrækningsøvelser og lydhealings-teknikker, så vi hjælper nervesystemet med at falde til ro. Derefter vil jeg guide dem igennem forskellige meditations-rejser, inspireret af Gitte Graugaards bøger. Hendes meditationer hjælper med at finde ind til og åbne for barnets hjertelys og til at finde ind til kærligheden i dem selv. Jeg afrunder det hele med at give dem en lille frivillig øvelse, som de kan lave derhjemme hver dag, til vi mødes igen. Øvelsen vil hjælpe dem med at få det bedre med sig selv i samspil med meditationen. Tidspunkter er:

0.-4. klasse er tirsdage kl. 8.00 – 8,20

5.-6. klasse er onsdage kl. 9.20 – 9.40

7.-9. klasse er torsdage kl. 9.20 – 9.40